– Uklarheten må Sp oppklare så snart som mulig

– Makt forplikter, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Pasientfokus, her representert med Irene Ojala og Unn Hariet Vekve.  Foto: Bjørn Arne Johansen

Meninger

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kan smile bredt om dagen. På et av Norges største markedsanalysebyrå, Kantar sin partimåling i desember, gikk Senterpartiet opp med 2,3 prosentpoeng fra februar 2020 til 22,1 prosentpoeng i desember 2020.  Sp henter velgere fra alle partier, men mest fra Ap, Frp og Høyre.

Kantars måling kan gi en indikasjon på følgende: Hvis venstresiden vinner stortingsvalget til høsten, er det muligens med Sp som det største partiet.  Det gjør at Sp flytter fra stortinget til regjeringen.  Sp vil få betydelig makt – og som det Norges største partiet kan Sp få både statsminister og helseminister fra høsten 2021.  Makt forplikter – fordi løfter skal innfris. Pasientfokus mener at Sp har vært uklare om de vil stå for sine løfter til Alta om fødeavdeling i en regjeringsposisjon. Klok av tidligere løftebrudd fra andre partier utfordrer vi Senterpartiet til å være helt klare på om de står ved løftene de har gitt om at Alta skal få fødeavdeling og akutt- også etter valget i 2021.

Det første er uklarheten  var det  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum selv som skapte før valget i 2019 da han ifølge Finnmark Dagblad, 26. august 2019, sa at han var «klar på at Hammerfest sykehus skal bestå som i dag, selv om han vil utrede muligheten for akutt- og fødeavdeling i Alta.»  Pasientfokus mener at det er en matematisk logisk brist i  Sp lederens utsagn.  Hvis Senterpartiet står ved sine løfter om at Alta skal ha fødeavdeling,  vil Alta bli den største fødeavdelingen i Finnmark – og Hammerfest vil få en fødeavdeling på størrelse med fødeavdelingen i  Kirkenes.  Det er også uklarhet om Sp mener fødeavdeling i Alta skal utredes eller faktisk etableres. For i Sp sin fremskriving av sine løfter står det ikke noe om utredning, men enkelte Sp-medlemmer poengterer utredning og ikke etablering. I de ligger en forskjell.

Den andre utfordringen er at Sp har gjort det klart at de ønsker å styre med Arbeiderpartiet ved eventuell regjeringsskifte. Finnmark Arbeiderparti var i sitt årsmøte sist høst helt klar på at Alta verken skal få fødeavdeling, akutt ei heller geriatri. Resultatet ble at Alta sine politikere trakk seg fra nominasjonslisten til stortingsvalget. Det betyr at APp sine representanter fra Finnmark til Stortinget, Runar Sjåstad og Marianne Sivertsen Næss, ved neste korsvei vil stemme nei til fødeavdeling i Alta.  Slik Finnmark Ap har gjort i inneværende periode. Resultatet vil i følge Ap bli at fødekvinner og deres familier fra Kautokeino og Alta fortsatt må  kjøre over Sennalandet til Hammerfest når fødselen er nært forestående – de kommende tiårene. Derfor må Sp klart si i fra at fødeavdeling til Alta ikke er et forhandlingstema.

Den tredje utfordringen er det Sp i Finnmark som skaper.  I debattinnlegg på Sp sine sider har det tidvis vært hard diskusjon om at Alta er grådig og ikke skal tilgodesees med fødeavdeling og akutt.  Dette forsterkes når leder for Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, fra Sp,  sier til Dagens Medisin at ambulering av leger til fødeavdeling i Alta ikke er en god løsning for Finnmark. Røsbø sa til avisa Hammerfestingen før jul at det er  lite gjennomftenkt og uklokt av Sp og Frp å etablere fødeavdeling i Alta.

Røsbø påstår videre at resultatet av fødeavdeling i Alta vil føre til at fødeavdelingen i Hammerfest må legge ned.  Til det vil jeg si: Du verden hvilket manglende ambisjonsnivå Røsbø har! Paul Olav Røsbø sier videre at Sp sine løfter er «mest for å tekkes velgere i Alta.»  Er det da slik at Sp driver en politikk med datomerking – Sp lover før valget,  men etter valget gjør Sp som de vil? Røsbø er ingen «hvemsomhelst». Paul Olav Røsbø er kommunelege i Loppa, leder for Finnmark legeforening og en fremtredende senterpartimann.  Når Røsbø sår tvil om Senterpartiet sitt program om hva Alta skal ha – da ringer det en varselklokke hos Pasientfokus.  Årsaken er at Røsbø sin agenda ikke samsvarer med det  Sp sin helsepolitisk talsperson, Kjersti Toppe, sier – nemlig at fødetilbudet i Finnmark bør sidestilles med det tilbudet Helgeland vil få i framtiden.

Vi i Pasientfokus er klar over at Senterpartiet i sitt alternative  statsbudsjett for 2021 har satt av en umerket samlepott på 700 millioner kroner. Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, står fast på at disse 700 millionene er satt av til etablering av fødeavdeling og akuttilbud i Alta og videreføring av fødeavdelingen i Kristiansund ( Altaposten 2. desember 2019).  Verken Alta eller Kristiansund er nevnt ved navn i Sp sitt alternative statsbudsjett.

Det er lov å undre på hvorfor Sp unnlater å være klar for hva de mener Alta og Kristiansund skal ha.  Det kan være flere årsaker til det, blant annet at Ap verken vil gi Alta eller Kristiansund fødeavdeling. Kjersti Toppe sier ingen steder at Sp skal utrede om Alta skal ha fødeavdeling, slik Sp-leder Slagsvold Vedum framholdt i Hammerfest høsten 2019. Denne uklarheten må Sp oppklare så snart som mulig.

Irene Ojala

Pasientfokus