– Ungdom i arbeid er nøkkelen

– I Troms og Finnmark er det særlig mange unge som har fått merke nedstengning og restriksjoner på kroppen, skriver fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV i dette debattinnlegget.

Grete Kristoffersen, direktør NAV i Troms og Finnmark.  Foto: NAV

Meninger

Siste uke fikk vi ferske befolkningstall som viste at vi er blitt 512 færre innbyggere i vårt fylke det siste kvartalet, og 934 færre det siste året. Utviklingstrenden er ikke ny, men utfordringen er nå kraftig forsterket av permitteringer, konkurser og høyere arbeidsledighet. Nå er det viktigere enn noen gang å beholde, kvalifisere og tiltrekke oss flere unge verdiskapere.

Vi i NAV har gjennom dette året møtt mange flere innbyggere enn vi vanligvis gjør. Korona-pandemien har ført til en nasjonal unntakstilstand som har rammet hardt, også her i Nord-Norge. I Troms og Finnmark er det særlig mange unge som har fått merke nedstengning og restriksjoner på kroppen.

Hver tredje helt ledig er under 30 år

Av de 3 800 som i dag er helt ledige, er 32 prosent, altså 1227 personer, under 30 år. Mange unge er permittert fra en jobb i reiseliv eller servicenæring, eller fra en bedrift hvor de har sin lærlingetid. En stor andel av disse unge har lav formell utdanning, og skulle arbeidsplassen deres blir borte stiller de svakt i konkurranse om andre jobber. Med nye permitteringsregler kan mange risikere å være ledige helt til neste sommer. Jo lenger man står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Vi i NAV vil derfor være tydelige i budskapet til alle ledige - særlig de unge: Vi ber alle om å ta en grundig realitetsorientering av egen situasjon – tidspunktet for kompetansepåfyll eller aktivt jobbsøk kan være riktig akkurat nå. En ny jobb kan finnes i en annen bransje eller kommune.

Samarbeid gir resultater

Vårt fylke har lavere utdanningsnivå enn landet forøvrig. Samtidig blir det stadig færre jobber som ikke stiller krav til utdanning. Med andre ord øker sjansene for å skaffe seg en varig og spennende jobb med gjennomført utdanning. For å oppfordre de permitterte til å heve egen kompetanse, ble det i vår åpnet for en historisk mulighet til å kombinere mottak av dagpenger med utdanning. Parallelt har Troms og Finnmark fylkeskommune gjort en solid innsats for å iverksette det nasjonale «utdanningsløftet» for å få unge ledige til å fullføre videregående skole. Vi er svært fornøyde med at Troms og Finnmark fylkeskommune og NAV Troms og Finnmark har fått på plass gjensidige og forpliktende samarbeidsavtaler om ungdom og opplæring. Samarbeidet har allerede fått flere unge i utdanning og blir lagt merke til nasjonalt.

Bruk NAV som rekrutteringspartner

Med høyere utdanningsnivå vil flere kvalifiseres til de jobbene som lyses ut. Akkurat nå ligger det hele 1120 ledige stillinger i Troms og Finnmark på Arbeidsplassen.no, og mange av disse kan fylles av de som nå er ledige eller «satt på vent» som følge av permittering. Kommunene som arbeidsgivere sliter med å få tak i arbeidskraft til en rekke av sine områder. Her kan NAV bidra som rekrutteringspartner. Jeg vil oppfordre kommunene i fylket til å gi jobbsøkerne våre en mulighet. Det kan være ungdommer eller voksne som med litt oppfølging kan bli svært dyktige medarbeidere og viktige verdiskapere i lokalsamfunnet.

Dugnad for å bremse flyttestrømmen

Vi er mange aktører som sammen kan bidra til en mer positiv befolkningsutvikling i fylket. For å beholde og tiltrekke unge innbyggere trenger vi attraktive jobber, forhold som fremmer bolyst, etablering og skapertrang. Vi må snakke opp mulighetene i Troms og Finnmark! Krangel og omkamp bidrar ikke positivt. Mange private arbeidsgivere har skjønt at rekruttering gjennom NAV bidrar til økt verdiskaping, ikke bare for bedriften, men også for lokalsamfunnet og de unge som gis en mulighet til å jobbe, mestre og bidra. Vi i NAV kan bistå med inkluderende rekruttering til både private og offentlige arbeidsgivere. De unge er framtiden, og selv i en landsdel full av olje, gass, fisk og nordlys, er de vår aller viktigste ressurs. Nå trenger de jobbhåp og troen på at de virkelig er verdifulle i arbeidslivet og lokalsamfunnene i nord. I motsatt fall kan veien sørover med flyttelasset være kort.

Grete Kristoffersen

Fylkesdirektør, NAV Troms og Finnmark