– En litt tafatt melding

– Som SVer er det ikke ofte jeg kommer med skryt til Høyre regjeringen, men at de tok seg tid til å lytte til de unge skal de ha honnør for, skriver Vegard Kongsbak (SV) i dette innlegget.

Statsminister Erna Solberg i samtale med Vegard Kongsbak under Agenda Nord-Norge 2019.  Foto: Michael Ulriksen

Meninger

Nordområdemeldingen har endelig kommet, men på en karakterskala fra 1-10 vil jeg gi Høyre en 3-er her. De ble gitt alle mulighetene til å levere ett bra og konkret produkt, men står igjen med gode ord om hvor viktig Nord-Norge er.

Regjeringen sier de satser på Nord-Norge, men dette kommer på tampen av en 7 år lang kamp om Nord-Norges eksistens. En voldsom sentraliseringspolitikk imot folkets vilje og nesten ikke representert i NTP er bare noe av politikken som regjeringen har stått for. Hadde faktisk gledet meg til å se produktet da jeg hørte Erna Solberg fortelle om dette og at ungdomspanelet skulle komme med innspill til det i Narvik for ett år siden.

Som SVer er det ikke ofte jeg kommer med skryt til Høyre regjeringen, men at de tok seg tid til å lytte til de unge skal de ha honnør for.

Ungdommens råd til nordområdemeldingen er ett flott produkt, skrevet av personer som kjenner og har eierskap til landsdelen. De har nå ett kjempe eierskap til produktet sitt og jeg er sikker på at de sitter med en stolthetsfølelse for hva de har fått til, og det burde de. Ungdommen kommer med viktige tilbakemeldinger på hva som er viktig for dem, og svarene deres blir forsterket av Barometer2020x til Sparebank1 Nord-Norge. All honnør til de unge voksnes arbeid, drivkraft og stå på vilje for landsdelen, jeg gleder meg til å se hvilken framtid vi sammen kan bygge.

Ett sterkt nordområde er ikke bare ett der vi henter ut alle naturressursene som er her. Det er en plass der utdanning kan tas, forskning kan utføres og diplomati og samarbeid med våre naboland er en realitet. Her er noen litt mer konkrete tiltak jeg skulle ønske faktisk kom, og som står i stil med det ungdomsrådet og Barometer2020x sier.

– En utbyggelse av utdanningsinstitusjonene slik at flere kan ta desentraliser utdannelse og påbygge eksisterende kompetanse er viktig for at folk skal synes det er attraktivt å bo i nord.

– En sterkere utbygging av samferdselstilbudet. Mer utbygging og utbedring av vei, men også en jernbane som knytter Nord-Norge sammen med resten av Norge. For å ikke glemme våre naboland, der vi har en unik mulighet til å få jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi

– Flytting av kompetansearbeidsplasser. Ikke alle statelige arbeidsplasser trenger å ligge i de største byene, tvert i mot gir digitaliseringen av samfunnet store muligheter til å desentralisere tjenester. Samtidig er det viktig å se på at arbeidsplasser som statensvegvesen, banktjenester, skatteetater o.l. ikke blir for langt unna innbyggerne. Dette ser vi en økende trend til, spesielt i Finnmark.

– Vi må sikre at alle kan føle seg trygge når de skal stifte en familie i Nord-Norge. Dette gjelder både med en politi reform som faktisk gir flere politi i gatene og i distriktene. At alle har muligheten til å få den hjelpen de trenger, når de trenger det, ved at ambulanse og resten av helsevesenet har de ressursene og fasilitetene de trenger.

Dette er bare noe av de mange tingene som blir pekt fram som mulige forbedrings potensial. Og jeg håper at vi framover kan jobbe mot den fraflyttingen som vi nå ser. Men da trenger vi mer enn bare lovord fra regjeringen, vi trenger handlekraft.

Vegard Kongsbak
Hammerfest SV