– Konsekvensen av Nordkalottfolkets politikk kan være vindmøller og gruver i utmarka

NSR- leder Runar Myrnes Balto svarer Toril Bakken Kåven

NSR-leder Runar Myrnes Balto.   Foto: NSR

Meninger

I 2019 ble ordet «utvikling» brukt av det Ap-styrte styret i Finnmarkseiendommen (FeFO) for å gi Nussir-gruva tillatelse fordi «det var utvikling for samene». Toril Bakken Kåvens knallharde innlegg i Altaposten 21.11 for å opprettholde forumleringene som muliggjorde dette, er oppsiktsvekkende og uforståelig, for å si det mildt.


– Sier nei til utvikling og ja til vern i Finnmark

– NSR og Sp sier svart på hvitt nei til utvikling og ja til vern, skriver Toril Bakken Kåven.

 

Politikken Nordkalottfolket kjemper for på Sametinget her kan ha som konsekvens at det kommer vindkraft og gruvedrift i utmarka.

Det er dessverre slik at retningslinjer kan misbrukes hvis de er for åpne for tolkning, også av offentlige instanser. FeFo i 2019 var et vondt eksempel. At Sametingsrådet nå er forsiktige med å bruke utviklings-begrepet i formålsparagrafen når Sametinget skal revidere retningslinjene for endret bruk av utmark som gjelder for Finnmark, er derfor svært forståelig.

Nordkalottfolket går dessverre industriens ærend på Sametinget i denne saken. Alle som bruker utmarka i Sápmi – jegere, bærplukkere, fiskere, turgåere, bønder eller reineiere – bør passe på. Hvis Nordkalottfolket får det som de vil i retningslinjene, er veien kort for å tillate vindkraftverk og gruvevirksomhet i utmarka. Det er bare å si at «det er utvikling for samene også» slik FeFo gjorde i 2019.

Vindkraftindustriens fremferd i utmarka har vært så brutal at det det har skapt stor motstand, ikke bare i Sápmi, men i hele Norge. Det er ikke rart – for folk kan med det blotte øye se at utmarka blir ødelagt for alle og enhver. Flere titalls høye vindturbiner og tilhørende skjæringer og breie veier i fjellet er døden for naturen og alle som bruker den. Det er ikke uten grunn at vinden har snudd og folk flest er blitt motstandere mot disse ødeleggelsene.

Det ville katastrofe hvis «Nussir-fadesen» skulle gjenta seg i en sak der vindindustrien vil ha endret bruk av utmark. Da FeFo behandlet Nussir påsto de nemlig at gruva ville være positiv for Sápmi fordi det gir «utvikling» og kortsiktige arbeidsplasser også for samene, på tross av at Sametinget med enormt flertall mente det motsatte på grunn av de store konsekvensene mot sjøsamene og reindrifta.

Norske Samers Riksforbund (NSR) er opptatt av å ta vare på grunnlaget for samisk kultur slik at den samiske kulturen og samiske næringer kan utvikles på våre premisser. Selvfølgelig skal naturen ikke vernes fra samisk bruk - men bli skånet fra industrialisering for å sikre tradisjonell utmarksbruk.

NSR er opptatt av samisk kultur ikke er statisk, og selvfølgelig skal også måten vi bruker utmarka utvikle seg videre. Men vi skal formulere oss på en måte som sikrer en utvikling der også naturgrunnlaget for vår kultur og vårt samfunn videreføres, også for fremtiden. Men for oss er det ikke aktuelt å gi et frikort til vind- og gruveindustrien, slik som Nordkalottfolket politikk vil kunne ha som konsekvens.

Runar Myrnes Balto

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR)