– Det er ikke manglende jernbane som hindrer produksjon og utvikling i landsdelen

Det er mangel på samarbeid, optimisme, kapital og lokal velvilje og tilrettelegging, skriver Bjørn S. Odden i dette innlegget.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Per Erik Knive / NTB scanpix

Meninger

Utviklingen i Nord-Amerika var helt avhengig av jernbanen. På de enorme præriene var det enkelt og billig å bygge jernbane. Jernbanen var det eneste alternativet til effektiv kommunikasjon og transport og var derfor helt avgjørende for utvikling og bosetting.

Nord-Norge er langt og smalt og med unntak av indre Troms og Finnmark er bosetningen og transport behovet knyttet til kyst områdene. Livsnerven i nord har alltid vært havet, og transport og kommunikasjon har foregått sjøveien på ”Riksvei 1”.

Den nye samferdselsavdeling i Troms/Finnmark, som administrerer fylkesveiene, har en nærmest umulig oppgave når de skal ta igjen etterslepet på vedlikehold av vei, og modernisere og utvikle en tidsmessig og akseptabel vei standard. Nå vil de bruke tid og penger på drømmen om en framtidig jernbane.

Fjorder og fjell gjør det nærmest umulig å bygge en kyst trase.

En slik trase må eventuelt legges i fjellområdene mellom Norge, Sverige og Finland men vil likevel bli ekstremt kostbar. Kostnadene må dekkes av samme pengesekk som finansierer veiene våre og samferdselen på kysten. Bygging av jernbane vil bety at etterslepet på vedlikehold av veiene aldri blir innhentet, utbyggingen av veier vil stoppe opp og fly og sjøveis transportmuligheter vil reduseres.

Spor fra Sverige og Finland til Skibotten og Kirkenes kan være en mulighet, men jernbane vil aldri kunne erstatte vårt behov for tidsmessige veier, og tilgang til fly transport. Den miljømessige gevinsten er tvilsom. Togene vil bruke strøm som kan eksporteres til land som produserer strøm med sterkt forurensende kull kraft. Framtidens båter kan drives med flytende gass og de kan etter hvert elektrifiseres. Hurtigruta kan utvikle kontainer tilbud der lasting og lossing går svært hurtig og videre distribueringen med bil blir enkel.

Protestene mot ei kraftlinje over vidda har vært stor. En jernbane trase krever areal og disse brøytede traseene tiltrekker rein som samles og blir påkjørt. Jernbane vil aldri påvirke bo lysten her nord i samme grad som manglende, usikre eller dårlig vedlikeholdte veier.

Det er ikke manglende jernbane som hindrer produksjon og utvikling i landsdelen, det er mangel på samarbeid, optimisme, kapital og lokal velvilje og tilrettelegging. Man innser ikke ringvirkningene og effekten av samarbeid og felles målsetninger. Egoisme, geografiske og etniske stridigheter og misunnelse begrenser samfunnsutviklingen i landets mest ressursrike område.

Bygging av jernbane i nord, stopp i produksjon av olje og gass, hodeløs innvandringspolitikk, bygging av regjeringskontorer for 35 milliarder og hodeløse miljø tiltak, uten dokumenterte effekter, er tiltak som truer vårt framtidige velferds samfunn!

Bjørn S. Odden