– Jeg vil oppfordre Altaposten å fortsette med kritisk journalistikk

– Ingen tvil om at intensjonen var å se om partiene kunne bli enige om noe, skriver Ronny Berg.

Gruppeleder Ronny Berg i samtale rådmann Bjørn-Atle Hansen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Må si jeg ble overrasket når Sp sin skolepolitiske talsperson Vegar Heitmann kritiserer Altaposten sin dekning av skolesaken, og må si meg helt uenig.


Kritisk til Altapostens dekning:

– Forventer at avisen ivaretar stemmer fra ulike parti

Senterparti-politiker ber Altaposten om å ikke være «ensidig i framstillingen» av skolesaken.

 

Skolestrukturdebatt i kommunestyret:

– Prisen på en to-parallell i Saga vil være 80 millioner og de pengene har vi ikke

Kommunestyret vil gjøre om Saga til 1-4 skole.

 

Det er vel kanskje ikke noen lokale saker der så mange har fått sine synspunkter offentliggjort i Altaposten, enn skolesaken som har pågått over mange år. Det gjelder både politiske partier, organisasjoner, diverse utvalg og enkeltpersoner.

At Altaposten referere fra noen som er på talerstolen i kommunestyresalen, uten at de må kvalitetssikre alt vi som politikere sier, skulle bare mangle. Vi driver meningsutvekslinger og legger frem argumentasjoner for våre standpunkter. At vi som politikere kanskje ikke bestandig har helt korrekte tall, eller opplysninger, skal vel ikke Altaposten stå til ansvar for?

Sp sin talsperson hevder følgende angående møtet som ble gjennomført: «Da hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen og posisjonen inviterte til møtet ble det klargjort allerede i invitasjonen at det var et informasjons- og samarbeidsmøte, og at ingenting skulle vedtas.»

Kanskje burde Heitmann kvalitetssikre dette før uttalelsen. I den første e-posten som ble sendt ut 15. oktober stod det følgende i første avsnitt: «I formannskapet snakket vi om å prøve å få til et felles møte med alle parti for å se om vi kan omforenes om noe vedrørende ny forskrift om skolemønster gjeldende fra neste skoleår»

Jeg ber Heitmann legge merke til ordet «Omforenes», som betyr bli enig om noe. Ingen tvil om at intensjonen var å se om partiene kunne bli enige om noe, selv om ikke vedtaket skulle fattes i dette møtet, for det skulle kommunestyret gjøre 27. oktober.

Den 16. oktober svarer hovedutvalgsleder at dette er et arbeidsmøte, ingen vedtak skal gjøres, arbeidsmøtet er ikke lukket, men det er etter at Trine Noodt har stilt spørsmål på e-post angående innholdet og offentligheten av møtet. At flere fra posisjonen gikk på talerstolen og kritiserte Altaposten for måten de har skrevet angående dette møtet, blir som jeg sa fra talerstolen meget merkelig. I stedet for å angripe Altaposten, burde man ta innover seg at møtet som sikkert var i beste hensikt, ikke ble kommunisert godt nok ut.

Det er mange ganger jeg er uenig med det som står i Altaposten, men akkurat denne kritikken følte jeg behov for å si fra om at jeg er helt uenig. Så jeg vil oppfordre Altaposten å fortsette med kritisk journalistikk, referere fra kommunestyret (uten å pålegges krav om kvalitetssikring på det politikerne driver meningsutvekslinger på) og fortsette den gode jobben, både når den er ubehagelig og behagelig for oss politikere.

Ronny Berg

Gruppeleder Frp