Styrk faglige rettigheter!

– Høyre og dagens regjering har i sju år sviktet i kampen mot sosial dumping, skriver Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) i dette leserinnlegget.

– Vi trenger en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp i lovbruddene, jukset og snarveiene som har fått pågå uten at noe blir gjort, mener Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap).   Foto: Jarle Mjøen

Meninger

I flere næringer som er viktige i nord, har juks og snarveier fra arbeidsgiver fått preget arbeidshverdagen til de ansatte. Det må det bli en slutt på. Arbeiderpartiet vil ha kraftigere tiltak mot sosial dumping og en styrking av det organiserte arbeidslivet.

Utenlandsk arbeidskraft, og lønninger ned i 29 kroner timen. Det er hva Hurtigruten har sikret seg gjennom bruk av et smutthull i regelverket for skip registrert i NIS.

Svart arbeid, ingen overtidslønn og trusler fra arbeidsgiver. Dette er bare noen av punktene som arbeidstilsynet i Nordland avslørte i sine kontroller av fiskeindustrien i 2019. På 19 av 20 fiskebruk ble det avdekket brudd på regler.

Høyre og dagens regjering har i sju år sviktet i kampen mot sosial dumping, og de har sviktet i kampen for det organiserte arbeidslivet. De har gitt unntak som har gått utover norske sjøfolks jobber ved å lage smutthull som premierer sosial dumping til sjøs. De har brukt sju år til å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. Resultatet etter sju år med Høyre i regjering er til å kjenne igjen: et mer utrygt arbeidsliv.

Kampen for faglige rettigheter er ikke over. Det gjør vondt å se på at folk blir utnyttet på det groveste av sine arbeidsgivere. Finnmark og Norge fortjener en regjering som kjemper mot sosial dumping både på land og til sjøs. Vi trenger en storrengjøring i arbeidslivet for å rydde opp i lovbruddene, jukset og snarveiene som har fått pågå uten at noe blir gjort.

Det gjør også vondt å se på at det organiserte arbeidslivet har stått på stedet hvil de siste sju årene. Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. Finnmark og Norge fortjener en regjering som gjør det organiserte arbeidslivet sterkere og sikrer arbeidsfolk trygge forhold på jobb.

En regjering med Arbeiderpartiet i spissen sikrer en storrengjøring i arbeidslivet og styrker det organiserte arbeidslivet. Vi må få nye koster inn i arbeidslivspolitikken.

Runar Sjåstad (Ap), Stortingsrepresentant