– En kvasiløsning som i alle fall ikke gagner ungene i Saga

Vil Alta kommune bruke penger på å tilrettelegge for at det er kapasitet på bussene slik at ungene kommer seg på skolen på en forsvarlig måte, spør Kathrine Suhr.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Nå skal det altså tas grep for å spare penger på ungene som vokser opp i Alta. Det skal etableres en krets i øst for Saga, Kronstad, Kaiskuru, Elvebakken, Bukta, Amtmannsnes med flytende opptaksgrenser med tilhørighet til tre skoler. Uansett hvordan dere vrir og vender på dette, er det Saga-ungene dette vil ramme hardest. Forslaget fra administrasjon er å beholde skolen som 1-7, men pga plassmangel innebærer dette at en stor del av elevene på samtlige trinn vil måtte bytte skole.

Hvordan skal de ta ut disse elevene? Hvor mange elever skal de beholde på Saga skole? Si at de i snitt kan ha 25 elever per klasse da vil situasjon være følgende for elevene som går på Saga skole i dag:

  • 1. klasse: 35 elver – 10 elver skal til ny klasse på Elvebakken
  • 2.klasse: 31 elever – 6 elever skal til ny klasse på Elvebakken
  • 3.klasse: 39 elever – 14 elever skal til ny klasse på Elvebakken
  • 4.klasse: 32 elever – 7 elever skal til ny klasse på Elvebakken skole
  • 5.klasse: 27 elever – Denne klassen fungerer i dag som en klasse og kan trolig beholdes slik.
  • 6.klasse: 39 elever – 14 elever skal til ny klasse på Elvebakken skole.
  • 7.klasse: 26 elever, disse skal over på ungdomsskolen fra høsten.

Med denne løsningen vil 51 elever måtte bytte skole. Her har årets 1.klassinger akkurat brukt første skoleår til å bli vant til sin nye tilværelse som skoleelev og så skal 11 av disse bruke 2. klasse til å tilpasse seg ny skole, nye medelever og nye lærere. Når det kommer til årets 6. klassinger må en del av disse bruke både 7. og 8. klasse til å tilpasse seg ny skole, nye medelever og nye lærere da de får skolebytte to år på rad.

Alternativ 2 som nå er foreslått fra politikerne, er å gjøre Saga skole om til to-parallelle 1.-4. skole. Da er det ca 100 elever fra Saga som skal over på ny skole fra høsten 2021. Skal disse overføres som fem egne klasser til ny skole, eller skal de blendes inn sammen med de elevene som allerede er på Elvebakken?

Rapporten som Norconsult lagde for Alta kommune i 2012 hadde prognosene for Saga skole klar, og allerede da ble det anbefalt å utvide Saga slik at skolen kunne møte den nært forestående veksten. Nå åtte år senere kommer både administrasjon i Alta kommune og politikerne med en kvasiløsning som i alle fall ikke gagner ungene i Saga.

Med en skolevei på 3,7 km vil det ta 49 minutter å gå denne strekningen ifølge googlemaps sin beregning. Fra mai til september kan de sykle til skolen, men nå er det slik at 6 av 9 måneder av skoleåret ikke er i sykkelsesong og de vil enten måtte kjøres eller de må ta buss. Har bussen som går fra Saga til Elvebakken 08.12 kapasitet til å frakte 100 barn? Bussen går heller ikke innad i boligfeltet i Saga, men har kjøretrasé langs E6, de som bor i Kaiskuru har et mye bedre utgangspunkt for å bruke buss til og fra Elvebakken. Det er tilrettelagt med busstopp via gamle Sagatun hotell, forbi skolen og ned S-bakken. Men der går det bare en liten buss som kjører via Aronnes til sentrum. Vil Alta kommune bruke penger på å tilrettelegge for at det er kapasitet på bussene slik at ungene kommer seg på skolen på en forsvarlig måte? Det er mange krysninger fra Saga til Elvebakken langs en sterk trafikkert vei.

Kathrine Suhr,
Oppgitt mor til tre barn som
per dags dato sokner til Saga skole!