Om fødsler og sånt

– Stortingspolitikere forholder seg til en virkelighet de ikke forstår, skriver Irene Ojala i Pasientfokus i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Meninger

En av mine rare hobbyer heter noen ganger Statistisk Sentralbyrå. Det kan jo være at jeg heller skulle ha strikket en sokk eller to. Men det er noe med tall – det er med på å la tankene undre litt over en litt større flik av vårt langstrakte land.

Kristiansund versus Alta
Kristiansund står i fare for å miste sitt fødetilbud. Tall fra SSB viser at det bor 24 181 mennesker i Kristiansund. Tall fra SSB viser at det var 210 fødekvinner i Kristiansund i 2019. I Alta bor det 20802 mennesker. Tall fra SSB viser at det i 2019 ble født 229 barn i kommunen. Det vil si at det bor 3379 færre innbyggere i Alta enn i Kristiansund, men det viser også at Altakvinner fødte 19 flere barn enn Kristiansundkvinnene gjorde i 2019.

Enn så lenge kan Kvinner i Kristiansund føde i sin kommune. Da stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 – 2023 i mai i år stemte Stortingets flertall, bestående av AP, Frp, SV, SP, Rødt og MDG, for at fødekvinner i Kristiansund skal få føde i byen sin fram til Molde sykehus står ferdig om fire år. Samtidig ble det stemt over om Alta skulle få fødeavdeling. Da hoppet AP, SV og partiet Rødt av – og stemte NEI til fødeavdeling i Alta. Sosialistene glemte solidariteten for fødekvinner i nord – da ble disriktspolitiske hensyn viktigere enn kvinners rettigheter. Det skal jeg huske til jeg daue!

Er det flere feite kvinner i Alta enn andre steder?

For det er faktisk slik at ¾ av fødekvinner fra Alta blir selektert bort fra Alta og må føde i Hammerfest de neste 40 årene. For egen del kan jeg si at det er vanskelig å tru at ¾ av Altas kvinner er for feite, for gamle, for unge eller har andre kriterier som gjør at de må reise til Hammerfest, en by med 11375 innbyggere og 115 fødekvinner i kommunen for å føde.

Kvinner fra Alta som skal føde må reise til Hammerfest sykehus i privatbil over en kolonnekjørt veistrekning langs E6 over fjellovergangen Sennalandet. ”Gleden over å få nyheten om at jeg skulle bli bestemor var stor, men samtidig kom redselen krypende – for barnet skulle fødes i februar.” Den kommende bestemoren tenkte på om vær og føreforhold var på barnebarnets side når tiden for fødsel kom. Bestemorens bekymring viste seg unødvendig. For været var fint over fjellet da tiden for fødsel nærmet seg.

Men det er ikke alltid slik. Unge kvinner fra Alta blir sendt fra Alta til Hammerfest med rier, alene uten jordmorfølge, ofte med den kommende pappa som sjåfør mysende etter brøytebilens baklys mens snøfokk fra både naturen og fra kovet fra brøytebilen gjør det vanskelig å se veien. Det er den dokumenterte virkeligheten for flere Alta kvinner sist vinter. Det er lov å undre om dette er planlagt mangelfull tjeneste fra prehospitale tjenester.

Hva vil skje hvis fødekvinner i Oslo må føde i Grimstad fra januar 2021?

Vi i Pasientfokus har jobbet for fødekvinner i Alta-regionen godt over tre år. Men Stortingspolitikere forholder seg til en virkelighet de ikke forstår. Tenk over følgende: Tall fra SSB viser at kvinner i Oslo fødte 9343 barn i 2019. Hvordan ville fødekvinner i Oslo og hennes familie reagere hvis Stortinget bestemte at fra 1. Januar 2021 skal ¾ av fødekvinner fra Oslo føde i Porsgrunn – en by som ligger to timer og 159 kilometer fra Oslo – omtrent samme distanse som fra Alta til Hammerfest. Eller hvorfor skal ikke Oslo kvinner reise 280 kilometer for å føde – slik kvinner fra Kautokeino må gjøre – ofte i uvær, da skulle det passe med at ¾, 7008 av Oslos kvinner får et fødetilbud i Grimstad, 276 kilometer, langs en vei som sannsynligvis aldri er vinterstengt. Hold litt på den tanken – Hvordan ville du som fødekvinne eller familie til en fødekvinne i Oslo reagere på noe slikt? Vi ønsker selvfølgelig ikke noen fødekvinner så vondt og så usikkert i en tid hvor trygghet er det viktigste. Men slik har politikere fra SV, AP, Rødt, Krf, H og Venstre bestem fremtiden for kvinner i Alta-regionen. Hvordan de samme partiene velger å stemme om fire år for kvinner fra Kristiansund som står i fare for å miste sitt fødetilbud til Molde vites ikke. Min frykt er at det som er mulig for kvinner i Alta-regionen i Finnmark – ja det er også mulig for fødekvinner på Møre.

Så hva ville skje hvis politikere fra AP, SV, H, V, Krf og Rødt bestemte at fødekvinner i og fra Oslo må føde i Grimstad fra januar 2021? Det ville i alle fall blitt et morsomt valg i september 2021 - ja det er enkelt å se for seg at det kunne kalles for kollektive politisk selvmord.

I dag skal jeg ikke undre meg noe mer. Det er tid til andre gjøremål – men på veien inn i dagen ønsker jeg deg alt godt.

Av Irene Ojala, Pasientfokus