Knutepunkt på Langnes

– Vi havner i ei baklekse uten sidestykke, skriver Stina L. B. Pedersen i SV.

Her ved Langnes industriområde er det planer om et trafiikknutepunkt.   Foto: Astrid Krogh

Meninger

Kommentar til leder om samferdsel i Loppa.

Det er nå enda godt at det ikke er Altaposten som skal ta politiske avgjørelser om samfunnsbygging ved kysten! Som det skrives på lederplass skader det ikke med politikere som følger med i timen, men det skader jammen meg ikke med journalister og redaktører som gjør det samme.

Stina Beathe Lorentzen Pedersen i Loppa SV.  Foto: Privat

 

Vi i Loppa er glade for at rassikringsprosjektet og utbedringen av 882 endelig ser ut til å kunne komme i gang. Men det er enda utfordringer i horisonten.


– Det skader ikke med politikere som følger med i timen

– Veien er svært viktig for både Loppa og Hasvik, skriver Altaposten på lederplass.

 

Det snakkes om et trafikknutepunkt på Langnes og en ruting av fergeforbindelsen fra Hasvik dit. Noe Altaposten velsigner på lederplass, selv om de skjønner det er litt kjipt for Loppa.  Dersom man hadde tatt seg tid til å lese konsekvensutredningen til Rambøll om knutepunkt på Langnes, ville man skjønt at det er mer enn litt kjipt, og to sentrale ting:

1. Det vil ikke gjøre situasjonen for de i Hasvik noe bedre. Været er som det er, og havet er som det er også, om man tar turen inn Altafjorden.

2. Det vil ruinere Loppa kommune og sørge for at vi havner i ei baklekse uten sidestykke. Et stort antall arbeidsplasser vil forsvinne nærmest på dagen.

Det er usolidarisk å støtte en løsning som åpenbart vil gi enorme negative konsekvenser for en hel kommune, fordi man tror det er det beste løsningen for den andre.


– Vil true eksistensen til enkelte bedrifter i Øksfjord

– Endring av fergesamband kan ha alvorlige konsekvenser, skriver styret i Loppa Ap.

 

Frykter ny fergerute betyr kroken på døra

Ny konsulent-rapport mener foreslåtte fergeruter med direkte forbindelse mellom Hasvik og Langnes rammer Loppa knallhardt.

 

Husby om TØI-rapport:

– Nytt fergeleie på Langnes vil gi sikker transport til Alta – byen vår

Med fergeleie på Langnes, kan Sørøya få sikker transport.

 

Man kunne håpe på større nyansering rundt temaet og mer kristisk journalistikk med mål om å informere befolkningen. Istedet for et nedlatende klapp på skulderen og «god bedring» til en befolkning som har kjempet med nebb og klør i årevis for å rettferddiggjøre sin eksistens ute på kysten. Vi kjemper på mange fronter her ute om vei og båter. Livsnervene som stadig foreslås å kuttes. Den ene kampen er knapt over dør den neste begynner. Men en ting skal dere vite, vi gir oss ikke! Vi må finne løsninger som faktisk løser problemer og ikke bare skaper nye.

Kan ikke annet enn å anbefale rapporten til Rambøll, så folk der ute kan sette seg bedre inn i saken, og få et mer nyansert bilde av konsekvenser og realiteter.

Det skjer mange positive ting i Loppa om dagen med nyåpning av kro hvor det også nå er mulig å ordne seg overnattingsplass. Vi får bedre bredbånd, nye arbeidsplasser og ikke minst økt aktivitet i fiskerinæringen. Vi har troa på framtida!

Stina B.L. Pedersen

Loppa SV