Ambulanseoppdrag i Nord-Norge

For pasienten kan bilbytte være en belastning, skriver Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord.

Cecilie Daae påpeker at 90 prosent av ambulanseoppdragene skjer på bakken.   Foto: Foto: Helse Nord

Meninger

Oppdrag med bilambulanser i Nord-Norge utgjør over 90 prosent av alle ambulanseoppdrag. Bilambulansene er, sammen med båtambulansene og kommunehelsetjenesten/legevakt, grunnfjellet for akuttmedisinske tjenester til befolkningen.

Luftambulansetjenesten har fått mye fokus i media de siste årene. Men oppmerksomheten står ikke i forhold til luftambulansetjenestens andel av den totale mengden ambulanseoppdrag som inkluderer bil- og båtambulanser i tillegg til fly og helikopter. Så godt som alle ambulanseoppdrag involverer en ambulansebil

I fjor ble det gjennomført om lag 50 luftambulanseoppdrag per dag på landsbasis, noe som utgjør ca. 3 prosent av den totale mengden ambulanseoppdrag med bil, båt, helikopter og fly. Nord-Norge har en stor andel av de totale oppdragene med luftambulanse. Hos oss ble det gjennomført drøyt 23 oppdrag om dagen. Dette innebærer at om lag 9 prosent av alle ambulanseoppdrag i Nord-Norge, involverer luftambulanse.

Oppdrag med bilambulanser i Nord-Norge utgjør altså over 90 prosent av alle ambulanseoppdrag. I tillegg er det slik at et ambulanseoppdrag med fly, helikopter eller båt nesten alltid involverer en bilambulanse. Noe som illustrerer at bilambulansen er en del grunnfjellet i akuttmedisinske tjenester, også i Nord-Norge.

Det er 119 ambulansebiler i vår helseregionen. Dette er akuttbiler med i hovedsak døgnberedskap. I tillegg kommer reserveambulanser og syketransportbiler. Det er 11 ambulansebåter og 12 luftambulanseressurser fordelt på 6 ambulansefly, 4 ambulansehelikoptre og 2 redningshelikoptre.

Bilambulansene i Nord-Norge tilbakelegger 5,2 millioner km pr år, noe som tilsvarer 131 turer rundt jorda. Det sier noe om omfanget.

Vinterstid er det ofte dårlig vær som setter en stopper for å fly i vår landsdel. Det hender at deler av Nord-Norge står uten luftambulansetilbud flere dager i strekk. Sommerstid hender det at havtåka skaper liknende problemer. Det illustrerer hvor viktig bilambulansen og det lokale akuttmedisinske tilbudet er for å ivareta pasienten.

Møtekjøring i Finnmark

Lange avstander har også gjort at pasienter har blitt flyttet fra en ambulanse til en annen. Dette for å sikre at bilambulansen raskere kan returnere til kommunen den har beredskap i. For pasienten kan bilbytte være en belastning. Finnmarkssykehuset forsøker nå en ordning der man bytter ambulansepersonell på Skaidi, slik at pasienten slipper å bytte ambulanse underveis mellom Alta og Hammerfest. Ordningen skal evalueres om ikke lenge og jeg er oppriktig spent på anbefalingene.

God tilgjengelighet på ambulanser

Ambulansetjenesten i Helse Nord er desentralisert for å imøtekomme føringene om tilgjengelighet for befolkningen. Utfordringene kan illustreres på følgende måte:

Tromsø kommune har i overkant av 76 000 innbyggere og et areal på 2521 kvadratkilometer. Her dekkes ambulansebehovet med:

• 2 døgnambulanser

• 3 dagambulanser

• 1 ambulansestasjon

Gamle Finnmark fylke har om lag like mange innbyggere som Tromsø kommune, men har et areal på 48 818 kvadratkilometer. Her dekkes ambulansebehovet med:

• 27 døgnambulanser

• 3 dagambulanser

• 17 ambulansestasjoner

En gjennomgang Finnmarkssykehuset gjorde i 2018, viser at gjennomsnittlig tid fra varsling til fremme hos pasient var på 19 minutter for bilambulansene.

Det er summen av, og samspillet mellom ressurser (AMK, bil, båt, luftambulanse, kommunalt helsepersonell i vakt), som gir et velfungerende akuttmedisinsk tilbud til befolkningen.

TV-serien «113»

Suksessen og seertallene til TV-serien «113» illustrerer godt det gode arbeidet som utføres i ambulansetjenesten. Her får vi et godt innblikk i arbeidsdagen til ambulansearbeiderne, som må beherske et imponerende bredt spekter av ferdigheter i jobben. To av høstens ambulansehelter er Christina Rebekka Eriksen og Trine Lynghaug. De er, sammen med de andre i serien, flotte representanter for ambulansetjenesten i nord.

Høstens serie følger ambulansestasjonene i Tromsø, Nordkjosbotn og Skjervøy. I serien får vi et godt innblikk i hvilke distanser og utfordringer som gjelder i vår del av landet. Mange steder er nærmeste sykehus timevis unna, med kanskje en fergetur eller to, før man kommer fram. Da er det selvfølgelig godt å vite at man har luftambulansen i bakhand, men hovedtyngden av oppdragene løses altså med bilambulanse – til tross for lange avstander.

Bil- og båtambulansetjenesten er derfor – sammen med kommunehelsetjenesten/legevakt – grunnfjellet for akuttmedisinske tjenester til befolkningen. Men husk at førstehjelpskunnskaper i nærmiljøet gjennom pårørende, tilfeldig tilstedeværende, frivillige organisasjoner/førstehjelpere, andre nødetater m.fl. kan være avgjørende når akutte hendelser oppstår. Sammen redder vi liv!

Cecilie Daae
Administrerende direktør
Helse Nord RHF