– Hvordan kan Ap plutselig oppdage at Alta trenger sykehus?

– Enkelte partimedlemmer i Ap har hånet oss, gjort narr av oss ansikt til ansikt, samt på sosiale medier, skriver Irene Ojala.

Irene Ojala i Pasientfokus minner om hvordan Ap har håndtert sykehussaken.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Geir Knutsen, Båtsfjord Ap, mener ifølge Altaposten at stemningen er i ferd med å snu i forhold til kampen for et likeverdig helsetilbud for befolkningen i Alta-regionen. 


Sykehusstøtte fra Øst-Finnmark:

Knutsen tror at sykehus i Alta vinner valget for Ap

Markante Geir Knutsen i Ap-miljøet i Øst-Finnmark mener det er Alta-regionens tur til å få et likeverdig helsetilbud.

 

– Får 5000 stemmer i Alta om Ap garanterer sykehus

Bernt Berg mener Alta-valget avgjøres på årsmøtet til Finnmark Ap.

 

Det er fint at Ap snur i en så viktig sak. Men – først når Arbeiderpartiet på landsbasis og i Finnmark mister oppslutning, og fire måneder etter at spaden for nytt sykehus er satt i jorda i Hammerfest, oppdager Arbeiderpartiet at det er "svært mange helsefaglige argumenter som taler for fullverdig tilbud i Alta.  Det kan ikke være rett at 20.000-30.000 mennesker skal stå uten akuttilbud og være avhengig av et fødetilbud med så store begrensinger, at kun en firedel av de fødende kan føde i Alta." Sier Knutsen.  Det er lov å undre på hvor Ap i Finnmark har vært siden 1995 – da Eva Nielsen var ordfører i Alta og kampen for sykehus til Alta startet.

Vi i Pasientfokus har jobbet knallhardt i over tre år  for at syke folk i Alta og Kautokeino skal få fødeavdeling og geriatri til Alta.  Enkelte partimedlemmer i Ap har hånet oss, gjort direkte narr av oss ansikt til ansikt, samt på sosiale medier. Det tåler vi. Syke pasienter er varslere – de har blitt ignorert av Finnmark Ap og til dels gjort narr av. Når vi har snakket med Ap på stortinget har de ikke veket en tomme – uansett ulykksalig pasientformidelig vi har gitt: For kysten skal ha sykehus.  Ferdig snakka.

Når vi har tatt opp problemene med stengt vei og korona, at Alta-regionen med den klart største befolkningstettheten i Finnmark ikke en gang har en respirator, har vi fått ufine tilbakemeldinger.  Alta har verken respirator eller veiforbindelse til Hammerfest når uværet herjer og ambulanseflyene er på oppdrag. Kautokeino har ingenting – ikke en flyplass en gang for å hjelpe sine innbyggere når akutte situasjoner oppstår.   Som om ikke det er nok – har Arbeiderpartiet i Hammerfest drevet knallhard kamp for å redusere VargsundXpressen mellom de to byene Alta og Hammerfest  til en enkel daglig rotasjon –  helst ønsker de å båten helt bort. At båten er viktig for næringslivet i de to byene har AP sett helt bort fra. Da Pasientfokus ble intervjuet av NRK i januar 2019 – sendte medlemmer av Hammerfest AP klage til kringkastingsrådet. Jeg stopper der.

Det er lov å snu – det skal vi være glade for.  Men tillit skapes i dårlige tider, når motbakkene er bratte. Det er når det stormer og sårbare syke skal ivaretas du viser hvem du er. Pasientfokus står fast på at sårbare syke, gravide og eldre med geriatriske problemer skal ha et likeverdig sykehustilbud som står skrevet i ulike helselover i Norge.  Men før vi aksepterer Ap sin nye retning må Ap svare på blant annet følgende:

Hva skal vi i Pasientfokus  svare familier når de sier at Ap har opptrådt så uetisk i sykehussaken, at deres familiemedlem døde eller bor på sykehjem grunnet omveien til Hammerfest? Vi kan ikke lastes for det, sier kanskje du som Ap-leder.  Jo det kan du – for det var Ap som utformet helseforetaksmodellen, med prissetting av alt fra ambulansetjenester til hjerte- og kar operasjoner.

Etter at 7.000 mennesker i Alta og Kautokeino hadde gått i tog for konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark (2017) skrev to ordførere fra Høyre, to AP ordførere og en  varaordfører fra Ap, deriblant Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest, et krast innlegg i ulike aviser i Norge under tittelen ”Rikspolitikere lot seg bruke – med undertekst: Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser.”  

Den foreslåtte 2. kandidaten fra Arbeiderpartiet til stortingsvalget i 2021, Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest, var en av innleggets forfatter.  Det er henne fylkespolitikere i Finnmark ønsker at 5.000 velgere fra Alta  skal redde til en stortingsplass for perioden 2001 – 2025.   Det er også verdt å merkes seg følgende formulering i avisinnlegget fra blant annet Sivertsen Næss:  

Sitat:  "Det er grunn til å gi honnør til både Bent Høie (H) og Jonas Gahr Støre (Partileder i AP) henholdsvis nåværende og tidligere helseminister …… for  stå i stormen med ryggen rak.  Dette til tross for at det ga smertelige utslag for enkelte i form av velgertap i Alta i årets stortingsvalg ( for Ap og H, min anmerkning.)" Sitat slutt.

Her gir altså Ap-kvinnen som trenger altafolk sine stemmer honnør til to helseminister for at de støtter et system hvor syke mennesker fra Alta- og Kautokeino-regionen har fra 140  til 280 kilometer reisevei når de er akutt syke og skal til sykehus.  Næss Sivertsen har igjen og igjen vist at hun  støtter et system hvor Alta-regionens kvinner og menn blir brukt som kontanter for at Hammerfest sykehus skal gå i økonomisk balanse. Finnmark Arbeiderparti har, over år,  akseptert at syke mennesker i Alta og Kautokeino er blitt påført prognosetap – helt til de selv ser at de muligens mister en representant fra Finnmark til neste stortingsperiode.  Det er noe som skurrer i mine ører.

Dobbeltsidige annonse i Aftenposten

11. og 12.  mai spleiset altafolk, i regi av Pasientfokus, på en dobbeltsidig annonse i Aftenposten. Stortinget skulle behandle Nasjonal helse- og sykehusplan. Sp og Frp hadde til avstemming om Alta skulle få fødeavdeling.  Annonsen skrev vi i fortvilelse over at blant annet Finnmark Arbeiderparti og AP på stortinget ikke ivaretok syke og fødende fra vår regions interesse.  Syke folk fra vår region har vært usynliggjort at AP. Det var kun SP, Frp og Mdg som stemte for forslaget.  Hadde AP stemt med SP, Frp og Mdg hadde kampen vår vært over.

Vi i Pasientfokus legger oss ikke bort i hva du som velger skal stemme.  Men hvis sykehus til Alta er viktigst for deg  må du som stemmeberettiget i Alta og Kautokeino kreve at Arbeiderpartiet i Finnmark avklarer med sitt parti på Stortinget - straks og med en gang – at Alta skal ha sykehus.

– Arbeiderpartiet må stemme  ja til sykehus i Alta FØR valget, senest i vårsesjonen, når  Sp, Mdg og Frp sender inn et nytt forslag om fødeavdeling til Alta.

– Marianne Sivertsen Næss må bytte  sin 2. plass  med 3. plassen til Alta sin ordfører Monica Nielsen. 

– Ap i Finnmark må også være helt klar på at Kautokeino skal ha landingsstripe for ambulansefly med fjernstyrt flytårn slik det er i Vardø, Mehamn og på Røst.

– I tillegg må Finnmark Ap støtte  Kautokeino som en  telemedisinsk pilotkommune.


– Rikspolitikerne lot seg bruke

– Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser.

 

Det er flott at FAP ønsker å stemme for at Alta skal få sykehus. Men folkets tillit må de vinne før valget i 2021. For hvordan er det mulig at  Ap "plutselig" oppdager at Alta trenger sykehus? Jo, fordi de søker makt  –  og de trenger velgere.  De trenger DEG.  Ap i Norge har 50.000 medlemmer, men må ha godt over 800.000 stemmer for å komme i posisjon – minst. Husk det –  og ingen som ikke er medlem i AP må være villig til å forhandle bort livene til våre folk. Ingen!

Vi i Pasientfokus står stødig sammen med flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.  Vi lar oss ikke sjarmere eller bruke av noen! Husk – velgere har makta ved valg !

Irene Ojala, Pasientfokus