– Hurtigruten må anløpe kysten – nå!

– Det gjør rett og slett vondt å være tilskuer til sosial dumping, skriver Ingalill Olsen.

MS Roald Amundsen.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Ingalill Olsen fra Ap.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Meninger

Covid-19 har ført til endringer i hele landet. Kystens riksveg – Hurtigruten – permitterte staben og gikk i opplag, slik at det kun var to av 11 båter som betjente kysten vår

Men Nord-Norge er avhengig av Hurtigruten, ikke minst for å sende og motta gods.

Folk og næringsliv har vist stor forståelse for situasjonen som oppstod med Covid-19, men utover våren ble det klart at ekspedisjonene langs anløpsstedene slet både økonomisk og med å få gods ut og inn.

Nå har imidlertid situasjonen endret seg. Mens alle andre sektorer langsomt åpner opp og utvider sine tilbud, så har Hurtigruten permittert de norske sjøfolkene, godt hjulpet av Stortingets permitteringsordninger, mens de henter inn underbetalte utenlandske sjøfolk til cruisebåtene sine.

Det gjør rett og slett vondt å være tilskuer til sosial dumping, ikke minst fordi Arbeiderpartiet har vært en pådriver for kystruten og at staten skal betale for denne tjenesten.

Dette skjer til tross for at Hurtigruten mottar årlig støtte fra staten på 856,1 millioner kroner, nettopp begrunnet i støtte til å opprettholde lokalpassasjertrafikk og godstransport. Staten betaler mye og kystbefolkningen får minimalt igjen. Situasjonen er preget av mange kanselleringer og få anløp, og enda færre anløp som kan bringe fisken vår sørover.

Anløpsstedene melder om at dette tilbudet ikke bidrar til å støtte opp om næringslivet og øke vår fiskeeksport. Dette er ikke lenger akseptabelt!

Kravet er krystallklart: Hurtigruten må stille med flere skip. Hvis ikke må det settes inn andre godsbåter på stekningen Bergen – Kirkenes.

Ingalill Olsen (Ap)

Stortingsrepresentant