– Rettferdig fordeling av fisken?

– Forskjellene øker, skriver Ronny Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen (Ap).  Foto: Privat

Meninger

En rettferdig fordeling av verdiene som blir skapt har utviklet vårt samfunn til å være et av de beste i verden. De fleste har, og har hatt muligheter til å leve de livene de selv ønsker uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi har skapt verdier og delt de rettferdig. De med mye har måttet bidra med mest, slik at også de med lite har sluppet å stå med lua i handa, men fått delta på like vilkår. Vi har utviklet samfunnet i fellesskap, for hverandre, og slik båret samfunnet videre.

Arbeiderbevegelsen har vært en viktig bidragsyter i denne utviklingen gjennom det nære samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner og Arbeiderpartiet. Vi har klart å utvikle en rettferdig fordeling av ressursene til det beste for de svakeste i samfunnet og samtidig våre etterkommere.

Vi ser nå en utvikling hvor forskjellene øker, det blir spesielt tydelig innen fiskeripolitikken og fordeling.

Er det rettferdig fordelingspolitikk når ungdommen vår blir kasta på land på grunn av kjøp og salg av kvoter?

Er det til fellesskapets beste at kapitalen og markedet får styre utviklinga?

Vår framtid, ungdommen har ikke råd å fiske – fordi kvoteprisene er skyhøye. Er det rettferdig at ungdom som vil begynne å ro fiske, blir satt i bunnløs gjeld eller blir tvunget inn til byene for å finne andre jobber? Er det rettferdig at trålerne fisker, fryser fisken ned, rett på fryselagre og sender den ut av landet? Og at stor kystflåte fisker småfisk på fiskefelt helt inne ved fjæresteinene, som går rett på fryselagre og ut av landet?

Igjen står den lokale fiskeflåten, fiskemottaket og bygdene. De venter forgjeves på verdiene som blir flydd ut av landet, rett foran nesen på dem. Fisken er utgangspunktet for bosettingen og deres eksistens.

Folk flytter fra bygdene, fiskeværene og fjordene. Ungdommen som skal bære videre stolte fisketradisjoner og kulturarv for oss i nord, forsvinner sammen med livsgrunnlaget for fjordfiskerne. De frarøves en framtid på hjemplassene sine, for at andre skal sylte ned mest mulig penger.

Hvilken framtid er det vi vil ha for kystsamfunnene våre?

Vi i Bargiidbellodat mener at man må ta grep og politisk styring over situasjonen. Vi må ha en rettferdig fordeling også innenfor fiskeripolitikken –  tuftet på Arbeiderpartiets stolte tradisjon, ideologi og verdier. Fremtiden for våre fjord- og kystsamfunn er folkene som bor der, ikke kapital og markedskrefter.

Ronny Wilhelmsen

Gruppeleder Ap

Sametinget