– Vi støtter de streikende

LO Alta og omegn støtter de streikende vekterne og bussjåførene i deres krav i dette innlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Lill Vivian Hansen

Meninger

LO Alta og omegn støtter de streikende vekterne og bussjåførene i deres krav.

Derfor støtter vi vekterstereiken:

Vekterne krever

1. Bedre lønn

Etter at vekterne streiket i 2010, fikk de inn en protokoll i tariffavtalen som sa at partene var enige om at lønnsutviklingen i bransjen skulle bedres. I tillegg til en treåring opptrappingsplan for lønna, slår protokollen fast at målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette førte til at vekterlønningene kom nærmere industriarbeiderlønna. Toppåret var i 2016, da tjente en vekter 90,7 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I 2020 er prosenten falt til 88,4.

En nyansatt vekter tjener i dag 184,97 kroner i timen ved 37,5 timers uke, og etter ni år er ansiennitetstoppen nådd. Da tjener vekteren 194,47 kroner i timen.

2. Ufrivillig deltid

I tillegg til høyere lønn, ville vekterne sette i gang et arbeid med å se på ufrivillig deltid i bransjen, som er en viktig grunn til at folk havner i lavlønnsfella.

3. Økte tillegg

Mange vektere jobber mye kveld, natt og helg, når andre har fri. Dette er både en helsemessig belastning, og betyr mye fravær fra familie og venner. Dette krevde vekterne kompensasjon for med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid.

4. Bedre ordning for lærlinger

Vekterne vil ha på plass en ordning der lærlingenes opplæringsplaner og arbeidsplaner skal drøftes med de tillitsvalgte, og at de tillitsvalgte to ganger i året skal ha en gjennomgang for å se hvordan lærlingene ligger an i læringsløpet.

Derfor støtter vi bussjåførstreiken

Bussjåførene henger etter lønnsmessig, enighet tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeider lønn, utviklingen går i motsatt retning

Bussjåførene opplever uverdige arbeidstidsordninger

Presset på sjåførene går på sikkerheten løs

En bussjåfør kan være på jobb opp imot 70 timer i uka, men får kanskje betalt for halvparten. Ikke uvanlig at det opereres med 12 timers dager, ofte delte arbeidsdager

Kjell Flage, leder LO Alta og omegn