Til bussjåførene i Alta, lykke til med streiken!

– Vil vise min fulle støtte til de streikende, skriver Bjørn Erik Opgård i SV.

Leder Bjørn Erik Opgård i Alta SV.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Jeg ønsker med dette innlegget å vise min støtte til de streikende og strekke ut en hånd for deltakelse i det politiske miljøet.

Det blir holdt oppe som en vedtatt og opplest sannhet at det er små forskjeller i Norge og at dette er et gode. Det at det er liten forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo ser vi på som noe positivt og en viktig del av det norske samfunnet. En forutsetning denne likheten er at lønnsvekst må skje tvers over i alle yrkesgrupper. Av samfunnsdebatten under coronavåren ble det pekt på at for flere samfunnskritiske yrker har ikke dette skjedd i stor nok grad. Samfunnskritiske yrker blir ikke betalt ut fra hvor viktige de faktisk er for samfunnet. Derfor støtter jeg busstreikerne.

Nå pekte blant annet direktøren for NHO reiseliv at dette er umusikalsk. Det har han passet på å gjøre på både Debatten og Dagsnytt 18, etter at han har grått sine modige tårer for alle de berørte av streiken. Jeg er spent på om det høres like surt ut for han om lederne for landets busselskaper tar forhandler om høyere lønn eller tar imot sine bonuser dette året. Nå skal jeg likevel ikke rette all skyld oppover for at noen yrkesgrupper sakker akterut lønnsmessig. Inspirert av innlegget til samfunnsforsker Olav Elgvin i lørdagens utgave av klassekampen, har jeg blitt nødt til å reflektere over hvor mange bussjåfører jeg vet om som er tatt i varmen i politikken i Alta. Jeg kan ikke komme på noen. Nå har jeg ikke tilgang til medlemslistene til de andre partiene, det kan være noen andre parti som er bedre på å inkludere denne yrkesgruppen enn det jeg som leder har vært. Om det er tilfelle vil jeg berømme mine politiske kolleger i de andre partiene i Alta

For at vi skal kunne bevare likheten mellom folk i Norge, som er en forutsetning for at vi skal kunne ha det så bra som vi har det, må vi faktisk jobbe for det. Da må vi være solidarisk å støtte de som streiker og vi må ha bred representasjon politisk. Her kommer mitt beskjedne bidrag for å nå dette målet: Kjære bussjåfører, lykke til med streiken og om dere ønsker å bidra i politikken er dere hjertelig velkommen hos oss i SV!

Bjørn Erik Opgård

Leder, Alta SV