Høyre satser på samferdsel – i sør!

– Det er nesten så man ikke tror det man leser, skriver Ingalill Olsen (Ap) i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsfoto. 

Meninger

Alta og Hammerfest Høyre har ute et skryteinnlegg om regjeringens satsing på samferdsel.

Det er nesten så man ikke tror det man leser! Virkeligheten er at det nå kun er ett samferdselsprosjekt i Finnmark, Skarvbergtunellen! Det er ingenting å skryte av.


– Det er ikke tilfeldig at satsingen på samferdsel har økt med 80 prosent

– Effektive samferdselsløsninger er en forutsetning for videre vekst, mener Alta og Hammerfest Høyre.


Høyreregjeringa har systematisk nedprioritert samferdselsprosjekt i Finnmark. RV 94, Hammerfest – Skaidi var igangsatt av den rødgrønne regjeringa. Det er Høyreregjeringa som har stoppet og utsatt dette prosjektet. De har ikke hensyntatt at denne strekningen er meget viktig for befolkningen, for petroleumsindustrien og for fiskerinæringa. En viktig næringsveg i Finnmark er skjøvet ut i det blå, hilsen Høyre og FRP-statsrådene i samferdselsdepartementet.


– Verre enn forventet

Arbeidsleder mener tiden er inne for å komme igang med utbyggingen av Kløfta.


Kløfta, vegen mellom Alta og Kautokeino, mot Finland har lidd samme skjebne. Denne strekningen lå inne i Arbeiderpartiets Nasjonale Transportplan i første periode og ville vært godt i gang nå hvis vi hadde en annen regjering. Kløfta er meget rasfarlig og til stor fare for alle som ferdes der. I tillegg er dette en av våre næringsveger som frakter store mengder fisk og sjømat ut av landet og ned i Europa.


Den skumle «innfartsura»

– Ut av det blå havnet nemlig Kløfta i revers i dette avgjørende planverket, en manøver som dessverre ble skjebnesvanger for framdriften. Derfor bør regjeringspartiene, pluss frafalne Frp, nå bruke det de har av politiske muskler i forbindelse med både planverk og statsbudsjetter, skriver redaktøren.


Er det noen som tror at disse prosjektene blir realisert dersom de borgerlige vinne valget i 2021? Dagens Nasjonale Transportplan ligger 21 milliarder kr etter sin egen plan. Store motorvegprosjekt med 4 felts veger er blitt dyrere enn antatt. Disse skal ferdigstilles før Finnmark får ett eneste prosjekt.


– Kom i gang med Kløfta-utbyggingen

– Ny vei gjennom Kløfta og Eiby må realiseres raskt.


Høyreregjeringa har satset på samferdsel, men vi ser ingenting av det i Finnmark. Denne nedprioriteringen føyer seg inn i rekken av den stemoderlige behandlingen Nord-Norge og særlig Finnmark er utsatt for. Alta og Hammerfest Høyre, dere må gjerne juble for samferdselsløftet, men juble for prosjektene sørpå, ikke det at det ikke skjer noe i Finnmark! Det dere burde gjøre var å gå på barrikadene i deres eget parti og kreve et samferdselsløft i Finnmark. Jeg registrerer at partipiska i Høyre fungerer så til de grader at de får Alta og Hammerfest Høyre til å gå ut å juble for noe som man egentlig burde være rasende for.

Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti