– Vi har husrom og hjerterom, la oss ta de i bruk!

– Viktig at Norge tar sitt ansvar ved å hente inn mange flere enn 50 flyktninger, skriver Fagforbundet i Finnmark i denne uttalelsen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Meninger

13.000 flyktninger, barn og voksne har mistet tak over hodet og de få tingene de eier. Den humanitære situasjonen i leiren var prekær allerede før Moria leiren brant ned. Dette er en varslet katastrofe, og nå må Europa ta ansvar. Greske styresmakter har akutt behov for praktisk og økonomisk hjelp for å håndtere en dramatisk situasjon der liv og helse står i fare.

Norge og andre europeiske land må ta sin del av ansvaret, både ved å ta imot flyktninger, og å bistå greske styresmakter i arbeidet på Lesvos. Norske kommuner står klare til å ta imot flyktninger og på den måten gi barn og voksne et godt liv og en god oppvekst.

I dagens situasjon er det frivillige og humanitære arbeidet som skjer på Lesvos avgjørende. Det er viktig at også Norge tar sitt ansvar ved å hente inn mange flere enn 50 som regjeringen foreslår nå. Mange kommuner sier at de alene kan ta mot 50 personer. La det være opp til kommunene å avgjøre hvor mange de kan ta mot, og ikke trekk dette fra de 3000 kvoteflyktningene vi skal ta mot i år. Det er ikke nødvendig å sette de som trenger hjelp opp mot hverandre.

Kommunene må gjøres i stand til å utføre og tilby lovpålagte tjenester ovenfor sine innbyggere og eventuelle flyktninger. Dette er helt nødvendig for at kommunene nå skal kunne gjennomføre den solidariteten de nå ønsker vise ovenfor barn og voksne som nå lever i akutt nød på Lesvos.

Derfor krever Fagforbundet Finnmark at regjering og Storting omgående kommer på banen og styrker den allerede svekkede kommuneøkonomien.

Vi har husrom og hjerterom, la oss ta de i bruk!

Fagforbundet Finnmark

Uttalelse