– Vi ber de folkevalgte om å løfte blikket

– En utvidelse vil skape arbeidsplasser og øke skatteinntektene til kommunen, skriver foreldreutvalget ved Haldde Montessoriskole

Haldde Montessoriskole ønsker en utvidelse.  Foto: Illustrasjon/Verte

Meninger

Åpent brev til kommunestyret i Alta kommune

Foreldregruppa v/ Haldde Montessoriskole ønsker å komme med en oppfordring til de folkevalgte i Alta kommune om å stille seg positive til en utvidelse av skolen vår.

Haldde Montessoriskole har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å utvide skolen med ungdomstrinn for de elevene som pr. i dag allerede er elever ved skolen på 1.-7. trinn – altså våre barn. Som «montessoriforeldre» har vi alle tatt bevisste valg om å søke skoleplass ved en privat grunnskole med en alternativ pedagogikk og organisering som skiller seg ut fra den offentlige.

Vi ønsker naturligvis derfor også at barna våre skal få muligheten til å motta et helhetlig skoleforløp, uten å bli tvunget til å foreta et skifte av pedagogisk retning underveis. Vi er av den oppfatning at når kommunen var positiv til etableringen av et alternativt skoletilbud i 2018, så har de nå en forpliktelse til å følge dette opp med å støtte en utvidelse med ungdomstrinn. Til sammenligning får elevene tilknyttet den andre private grunnskolen i kommunen, Alta kristne grunnskole, tilbud om et helhetlig løp (1. til 10. trinn). Det samme gjør også de elevene som er tilknyttet kommunens fådelte skoler i Rafsbotn, Tverrelvdalen og Talvik. Vi finner det da både rett og rimelig at våre barn likebehandles.

Alta kommune tar mål av seg å være en «Ja-kommune» som legger til rette for vekst og utvikling ved å heie fram privat gründervirksomhet og verdiskapning. Vi synes da det er nokså selvmotsigende at kommuneadministrasjonen oppfordrer politikerne til å forsøke å stoppe en utvidelse, all den tid skolen er full med venteliste og har stor interesse for pedagogikken.

Montessoriskoler er på stor frammarsj både nasjonalt og internasjonalt. Som innbyggere setter vi stor pris på valgmuligheten vi er gitt, og mener dette også kan bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv for tilflytting. Skolen vår har allerede fått flere henvendelser fra foresatte i andre deler av landet samt naboland som vurderer å flytte til Alta dersom de får skoleplass hos oss.  Vi ber derfor de folkevalgte om å løfte blikket og se på skolen vår som et godt supplement til det offentlige tilbudet, og ikke som en bremsekloss for den kommunale skolen. Vi sier som Ole Brumm; «Ja, takk, begge deler».

Administrasjonen framstiller bl.a. trang kommuneøkonomi som et argument for å innstille negativt. Det som derimot ikke framkommer i saksfremlegget, er at en utvidelse vil skape arbeidsplasser og øke skatteinntektene til kommunen. Skolen vår har heller ikke, slik det kan forstås av administrasjonens innstilling, noe mål om å «hente» elever fra de offentlige ungdomsskolene, men derimot kun å tilby de elevene som starter på 1. trinn hos oss et fullverdig skoleforløp. Dette er noe vi mener de folkevalgte under enhver omstendighet bør kunne støtte!

Foreldreutvalget (FAU)

 Haldde Montessoriskole