– Et viktig prosjekt som binder sammen øst og vest

– En fjær i hatten for HAK entrreprenør, skriver Altaposten på lederplass.

Tana bru ble offisielt åpnet tirsdag.  Foto: Frank Martin Ingilæ

Meninger

En kommunikasjonsmessig flaskehals ble i går ertattet av en ny og moderne bru i Tana, et etterlengtet og viktig prosjekt som binder sammen øst og vest. For Tana betyr det naturligvis mye, men dette er blant framskrittene som kommer hele Finnmark til gode.


Se byggingen av Tana bru fra start til slutt: – Vi gikk på med krum hals

Den polske entreprenøren gikk nesten konkurs, men HAK ga «jernet» med nye Tana bru. I morgen er det offisiell åpning.

 

– Den nye brua er viktig for regionen

Det var stor stas da Tana bru ble åpnet i dag.

 

Samtidig er det en fjær i hatten for Alta-bedriften HAK som hovedentreprenør. Nok en gang viser de at lokale aktører er konkurransedyktige og kan levere på høyt nivå, selv om 500-millionersprosjektet har vært alt annet enn knirkefritt underveis. HAK krummet nakken og var løsningsorientert da kompanjongen fikk problemer.

Tana-ordfører Helga Pedersen kalte den den nye brua for et smykke. Det har blitt estetisk vakkert og et landemerke i øst, men framfor alt innebærer det at en viktig transportåre «stakes opp» etter tiltakende utfordringer for både fastboende, transportnæringen og turismen. For ikke å snakke om myke trafikanter som kan ta i bruk gang- og sykkelveien.

I langstrakte Finnmark er god infrastruktur selve nøkkelen for vekst og utvikling, ikke minst langs veiene. Det handler om eksempelvis varetransport av fisk som skal raskt ut på markedene. Det er nasjonale interesser vi snakker og Finnmark har som kjent råstoffer som blir viktig for hele landet. Nordområdesatsingen blir et hult skall, uten at man vektlegger veier, tunneler, bruer, fiskerihavner, energi, industri, den digitale motorveien eller kraftlinjer.

Vi tror finnmarkingene støtter opp om tanken om togforbindelse og  Nord-Norge-bane som et fremtidsrettet prosjekt, men i påvente av at finnes «spor» av tog i Finnmark, er denne type samferdselsprosjekter helt avgjørende for Finnmarks egen oppdrift. Skarvbergtunnelen er avgjørende for Nordkapp-turismen, Riksvei 94 skal sikre petroleumsprovinsen Hammerfest og E45 representerer en innfartsåre av stor betydning for hele Finnmark. For eksempel for fiskeri og havbruk, får neststørste eksportnæring, som er avhengig av at verdens beste fiskeprodukter kommer raskt og trygt fram til det europeiske markedet.

Etter at nye E6 inn mot Alta er ferdigstilt, har trafikkerte Kløfta blitt en prioritert flaskehals å bli kvitt. Her bør hele Finnmark samle seg om at prosjektet prioriteres i Nasjonal transportplan – og tiden er vel også inne for at Indre riksvei løftes fra dødvannet. Akkurat som Tana bru er dette et veiprosjekt som vil binde sammen øst og vest, både i det gamle og nye fylket.

Vi gratulerer Tana og Finnmark med den nye brua – samt HAK for et vel gjennomført samferdselsprosjekt som vil bli lagt merke til.