– Litt for billige pensjonspoeng

– Dessverre var ikke MDG på Stortinget i 2011, skriver Frode Lindal.

Frode Lindal (MDG) studerer posisjonspartienes budsjettforslag. Han stemte for mye, blant annet økning av parkeringsavgiften. 

Meninger

Frp hevder i et nylig innlegg at de er det eneste partiet som har vært mot det de kaller ranet av pensjonistene - at de ikke har fått økt sine inntekter i takt med resten av befolkningen. De nevener MDG blant de "skyldige" for pensjonsforliket i 2011.


– Stopp pensjonsranet

– Nok er nok, mener duoen Strifeldt og Wiborg.

 

Først må jeg minne om at Frp har hatt finansministeren de fleste av årene i etterkant, og sitter med hovedansvaret for de prioriteringene som er gjort når det gjelder fordeling mellom ulike grupper i samfunnet.

Jeg er helt enig i at pensjonister, studenter og andre grupper burde fått indeksregulert sine inntekter slik at de ikke gradvis mister evnen til å bo og leve. Dessverre var ikke MDG på Stortinget i 2011 så det fikk vi ikke vært med å stemme over.

Men det gleder meg stort at lille MDG, har gjort såpass inntrykk på Strifeldt og Wiborg at de tror vi har vært der hele tida.

Vi ser fram til å også få inn nordnorske MDG-ere på Stortinget fra 2021. Vi håper da frp blir med oss og prioriterer de svake gruppene i samfunnet, men det forutsetter kanskje at dere er i opposisjon?

Frode Elias Lindal

Fylkestalsperson

MDG Troms og Finnmark