– Nord-Norge trenger reiselivet

Ap i Troms og Finnmark krever en krisepakke for reiselivet i dette innlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Reiselivet har blitt til en fantastisk og viktig distriktsnæring for Troms og Finnmark. I vår region sysselsetter reiselivet over 9000. Coronaepedemien har skapt store og varige utfordringer for reiselivsnæringen i nord. Nord-Norge har over tid klart å utvikle vinterturismen til å bli et flaggskip i norsk reiselivssammenheng. Her har også fylkeskommunene spilt en viktig rolle gjennom målrettet bruk av virkemidler og politiske satsninger. Vår viktigste næring opplever konkurser, oppsigelser og tapte livsverk som en del av hverdagen. Dette innebærer stor usikkerhet for mange arbeidstakere og bedriftseiere.

Disse utfordringene er svært alvorlig for bosettingen og sysselsettingen i hele vår nordlige landsdel. Reiselivet sysselsatte over 17000 mennesker i 2019 i den nordlige landsdelen. Disse antall arbeidstakere vil bli kraftig redusert i tiden fremover om ikke regjeringen tar inn over seg alvoret som næringen nå står i.

Reiselivsnæringen er en av de hardest rammede næringene som følge av corona-pandemien, noe som skaper store og varige utfordringer for mange lokalsamfunn og bedrifter i nord. Vi trenger tiltak og egen krisepakke for næringslivet som hjelper næringen gjennom pandemien. Det haster. Kommuner og fylker i nord med alle sine viktige reiselivs bedrifter trenger bidrag fra regjering og storting for å overleve det nærmeste året/årene.

Geir Ove Bakken  Foto: Finnmark fylkeskommune

 

Bjørn Johansen. 

 

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark krever at regjeringen i en ny krisepakke leverer tiltaksom opprettholder de livsviktige arbeidsplassene i reiselivsnæringen.

Dette innebærer:

- Videreføre komp ordning for en større andel faste kostnader. Bedre innretning for mindre bedrifter og sesongbedrifter

- Langsiktig tenkning med hensyn til ordninger for reiselivsnæringen. «turistene skal ha noe å komme tilbake til»

- midler til omstilling og utviklingsprosjekter for å forberede næringen til den nye normalen

- opprettholde det livsviktige flytilbudet/kjøp av flyruter. Bidra til å holde prisene på et forsvarlig nå.

- Egen Nordlys og Svalbardpakke.

- Utviklingsmidlermidler til fylkene

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark er glad for de tiltakene som har truffet reiselivsnæringen til nu. Dette har hjulpet en del bedrifter, men treffsikkerheten for spesielt mindre bedrifter har vært svært liten. Utsikten framover for arbeidstakere og bedriftsledere i næringen er krevende. AP krever at fellesskapet må stå opp for reiselivsnæringen i en krisetid og regjeringen må levere. Vi skal også framover ha en næring i nord som står klar til å ønske turister velkommen til nord med spektakulære opplevelser i verdensklasse.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe Troms Finnmark ber regjering/storting levere på reiselivsnæringens krav i en ny pakke. En næring som sysselsatte 17000 i Nord Norge i 2019.

Geir Ove Bakken, gruppeleder Ap,

fylkestingsgruppe Troms Finnmark


Bjørn Johansen, fraksjonsleder Ap

næringskomiteen Troms Finnmark