– Uakseptabel bruk av en sårbar gruppe

– Kontakt fastlege eller gynekologisk avdeling, skriver Marit Vidringstad

Hammerfest sykehus. 

Meninger

Det vises til NRK Sápmis sak den 31. august om sokneprest Bjarne Gustad, som i en preken til konfirmantene i Maze blant annet går ut mot kvinners lovfestede rett til avbrytelse av svangerskap i første trimester. Sitat: «I Norge har vi en ugudelig lov som sier at det er lov å ta livet av barn i mors mage».

Som lege er det uakseptabelt å registrere at man i 2020 fortsatt opplever at noen bruker en såpass sårbar gruppe som abortsøkende kvinner for å fronte en minoritets oppfattelse av at abort er drap, og at kvinners liv er mindre viktig enn et foster. Og det endatil i en preken til konfirmanter.

Som fungerende enhetsleder for gynekologiske leger ved Hammerfest sykehus vil jeg minne om at kvinner som er i behov å diskutere svangerskapsavbrudd, uten blygsel for meningen til en sokneprest i Kautokeino, bør kontakte sin fastlege eller gynekologisk avdeling direkte for å få hjelp rundt avgjørelse og eventuell behandling.  Se her for mer informasjon.

Marit Vidringstad

Fungerende enhetsleder, gynekologiske leger

Hammerfest sykehus