– Må løses ved at det blir 1-4 skole

Frode Linddal foreslår løsning for Saga skole i dette innlegget

Foreldrene jobber for utvidelse av Saga skole og har dne siste tiden meldt seg inn i Ap for å sikre en slik løsning.  Foto: Vemund Sveen Finstad

Meninger

Vi har stor forståelse for frustrasjonen i foreldregruppen som er rammet av at det er etablert for mange tomter i Saga-området og at skolen er blitt for liten.

I stedet for å flytte rundt på kretsene fra år til år vil vi i MDG heller satse på to-parallell 1-4 skole på Saga slik at det bare blir barna på mellomtrinnet som får nye grenser å forholde seg til. Det er ikke en idéell løsning, men det er det Alta kommune har råd til nå.

Vi tror resten av det politiske miljøet etterhvert også vil se det som eneste utvei. Vi klarer kanskje noen nødløsninger i år, men de neste årene vil det bli stadig mer krevende på Saga etterhvert som det kommer inn nye store grupper med skolestartere.

Vi tror det vil bli veldig vanskelig å finne pengene til en full utbygging av Saga skole, men om det politiske miljøet i Alta i fellesskap finner rom for det vil vi også støtte opp om det. Tidligere runder med utredninger har vist oss at en skolestørrelse på 200 er en god løsning i forhold til kostnader. Større skoler enn det gir lengre reisevei, men det er ikke sterke faglige argumenter for det eller noe mye å spare på driften.

Frode Elias Lindal

Leder MDG Alta