Verdiene av båtrutene

Irene Ojala i Pasientfokus tar for seg båtrutene i dette innlegget.

Irene Ojala, Pasientfokus  Foto: Bjørn Martin Lyng

Meninger

Kjært barn har mange navn. Sommerens debatt med krav om nedleggelse av sykehusbåten, sydenbåten, luksusbåten, Fylkeskommunens påståtte kjæledegge – bedre kjent som VargsundXpressen, har vært drevet fram av ulike politikere og samfunnsdebattanter.

I et debattinnlegg i Altaposten (12. august 2020) signert Knut Bjørnar Arnesen, Nann Jovold-Evenmo, Reidar Johansen, Astrid Høydalen, Sylvi Jørgensen, Hugo Nilsen og Sylvi Jane Husebye kom det fram at de arbeider for nedleggelse av Vargsundxpressen, hurtigbåtruta mellom Alta og Hammerfest. Bakgrunnen er at Troms og Finnmark fylkeskommune tidligere i år besluttet at alle steder med mindre enn fem innbyggere i fylket skulle tas ut av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt.


Alta-Hammerfestbåten, fylkekommunens private kjæledegge

For samferdselsbyråkratene i TFFK synes 450 000 kroner å være lommerusk de kan kaste på koseprosjekter, skriver Knut Bjørnar Arnesen, Nann Jovold-Evenmo, Reidar Johansen, Astrid Høydalen, Sylvi Jørgensen, Hugo Nilsen og Sylvi Jane Husebye.


Det betyr at kyststeder i kommunene Hammerfest og Loppa med til sammen cirka 30 innbyggere kan miste hurtigbåttilbudet. I tillegg benytter flere titalls hytteeiere fra Hammerfest seg av hurtigbåten til hytta i helger og ferier. Når politikere i Hammerfest stiller spørsmål om samfunnet har råd til å oppretthold «luksusbåten» VargsundXpressen som trafikkerer mellom Alta og Hammerfest – kan man bli fristet til å stille spørsmål tilbake: Har samfunnet økonomi til å opprettholde hyttebåten som i dag betjener ytterdistriktene i kommunene Hammerfest og Loppa? Mitt svar til siste spørsmål er helt klart:

En velfungerende stat har et «sørge for ansvar» for opprettholdelse av bosetning – også i distriktene. For å sikre samfunnssikkerheten til fastboende i ytterdistriktene må det selvfølgelig være et forsvarlig båtrutetilbud. Men det vitner om manglende samfunnsforståelse når politikere og samfunnsdebattanter i Hammerfest og Loppa setter folk og distrikter opp mot hverandre slik de gjorde i sitt debattinnlegg. For det er faktisk slik at hvis Vargsundxpressen fjernes vil 60 fastboende på steder som Kvalfjord, Hakkstabben og Alteidet i Rognsundet få problemer når de må til sykehus i Hammerfest eller til kommunesentret i Alta. Er det lurt at tilbudet til veiløse samfunn i Rognsund ofres for at yttersidens 30 personer i kommunene Hammerfest og Loppa skal opprettholde sitt rutetilbud? Hvis VargsundXpressen legges ned vil befolkningen i veiløse Rognsund miste mulighet til å reise til Hammerfest eller Alta.

Ruteplanleggeren for Snelandia viser at Vargsundxpressen fra Alta korresponderer med skoleruta Nordic Sky på Storekorsnes. Det gjør at passasjerer kan reise fra Alta til Rognsundstedene Kvalfjord, Altneset, Hakkstabben om morgenen. Det betyr også at passasjerer fra Hakkstabben, Kvalfjord og Altneset kan bruke Vargsundxpressen til sykehus i Hammerfest tur retur fire dager i uken (mandag, tirsdag, torsdag og fredag.) Om ettermiddagen korresponderer VargsundXpressen fra Hammerfest med Rognsundstedene – og videre til Alta.

Skribentene i debattinnlegget forrige uke viser at de ikke ser hele bildet. Det er ikke lurt å komme med løsningsforslag som fører til ødeleggelse for andre sårbare samfunn. Det er i sterk kontrast til det prinsippet vi som jobber for fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta jobber etter: Samfunnssikkerheten i Finnmark kan ikke løses likt med andre steder i Norge. Finnmark er et annerledes fylke som politikere på mange områder har gjort til unntaksfylke. For å sikre samfunnssikkerheten i Alta-regionen må Alta få sykehus. Det betyr samtidig at sykehuset i Hammerfest må opprettholdes til beste for Hammerfest og ytterdistriktene i kommunene langs kysten av Vest-Finnmark. Det handler om livskvalitet , bolyst og i ytterste konsekvens om livene til folk. For å unngå prognosetap for pasienter må alle pasienter med akutte sykdommer sendes til riktig behandling til riktig tid og til riktig sted.

Den tyske sosiologen Ulrich Beck gav i 1986 ut boken Risikosamfunnet. Beck setter ord på kompliserte problemer i dagens samfunn. Problemer som politikere ofte skaper fordi de ikke evner å forstår den politiske handlings konsekvens. ”Risiko” kan vare så mangt. Klimakrisen, corona-krisen, nedleggelse av fergeruter i kyst og fjordstrøk, stengte veier samt problemer manglede konsekvensutredninger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark vil føre til.

Det er viktig at samtlige innbyggere i Vest-Finnmark ivaretas – uten å ødelegge mulighetene til andre. Opprettholdelsen av hurtigbåt tilbudet i Vest-Finnmark er viktig. Både for de som bor i ytterdistriktene i kommunene Loppa og Hammerfest og for de fastboende i Altafjordens ytterdistrikter. Inntil Alta sykehus med Pasientfokus står ferdig i Alta er VargsundXpressen viktig. Når sykehuset i Alta er ferdig må Vargsundxpressen fortsette å seile mellom Alta-Hammerfest. Det vil næringslivet og alle som bor i Vest-Finnmark ha fordeler av. I tillegg til et velfungerende båtrute tilbud på kysten må Kautokeino inkluderes i moderne og tidsriktig samferdselsplanlegging. Det hører også med i det totale bildet av samfunnssikkerheten i Vest-Finnmark og Vest-Finnmark som en livskraftig region.

Irene Ojala

Pasientfokus


Sydenturbåten Alta-Hammerfest sponser handelslekkasje ut av fylket

– Samtidig vil fylkeskommunen spare 7 mill kr ved å drepe 16 unike turistmål på øyer og veiløse samfunn, skriver Sylvi Jane Husebye.Også byene trenger båter

– Båtruta skulle forbedre forbindelsen mellom Alta og Hammerfest. Nå er den ennå viktigere, skriver Ingalill Olsen i dette innlegget.Kampen for «vesentlig styrking»

– Politikerne i Alta må fortatt være på tå hev, skriver Altaposten på lederplass.