Dramatisk befolkningsutvikling i nord krever nasjonale grep

– Nordnorske ressurser gir nasjonal verdiskaping, men må i mye større grad gi arbeid og ringvirkninger i Nord-Norge, skriver fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Ivar Prestbakmo.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune.

Meninger

Nord-Norge har over flere år gått så det suser med lav ledighet og sterk vekst i næringslivet både blant annet sjømat og reiseliv. Det nyter hele landet godt av, men det må og bety nasjonal politikk der det legges til rette for fortsatt positiv næringsutvikling og verdiskaping i nord.

SSB sine befolkningstall viser at folketallet i Troms og Finnmark har gått ned med 745 fra 1 april til 1 juli, og at kun 6 av 39 kommuner har befolkningsvekst. Tromsø har blant annet nedgang i folketallet. For Nordland viser tallene også en nedgang med 155 fra 1 april til 1 juli. SSB la tidligere denne uken fram prognoser som viste at utviklingen kommende år også vil innebære ytterligere sentralisering av befolkningen i Norge og at Nordnorge kommer dårlig ut. Dette viser at det i dag føres en sentraliseringspolitikk som ikke stimulerer til at flere skal kunne velge å bo i landsdelen.

Befolkningsutviklingen i 2019 viste også nedgang i folketallet i Nord-Norge . Det er på tide at det tas nasjonale grep. Nordnorske ressurser gir nasjonal verdiskaping, men må i mye større grad gi arbeid og ringvirkninger i Nord-Norge.

Det må og bety satsing på samferdsel, kompetanse og tjenester nært folk i hele landet. Når regjeringen sentraliserer tjeneste viktig for folk i lokalsamfunn, når kommuner og fylkeskommuner opplever at regjeringen tvinger de til å kutte og sentralisere i tilbud, ja da forsterkes sentraliseringen ytterligere, og blir da et resultat av en villet politikk fra regjering og Stortingsflertall.

Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Fylkesordfører