Gi urfolk plass ved forhandlingsbordet

Norge bør ta et ansvar når det kommer bærekraftig handel, miljø og urfolk, og vi ber derfor om at denne avtalen ikke ratifiseres, skriver Franke Rød og Kathrine Kleveland.

Norge har et særlig ansvar for å sikre rettighetene til urfolk i Brasil, når Mercosur-avtalen skal stemmes over, mener Franke Rød og Kathrine Kleveland. Ungdom mot EU Frankie Rød og leder i Kathrine Kleveland i Nei til EU.   Foto: Pressefoto

Meninger


9. august er verdens urbefolknings-dag, en av dagene FN bruker til å sette fokus på saker verdenssamfunnet må endre til det bedre.

Urbefolkning over hele verden blir frarøvet en plass ved forhandlingsbordet når det skal lages handelsavtaler, selv når det gjelder deres egne territorier. Et eksempel på en slik avtale er handelsavtalen Mercosur mellom EFTA og Mercosur-landene (Brazil, Paraguay, Uruguay og Argentina), en avtale med mange likhetstrekk med avtalen EU nettopp har ferdigforhandlet med Mercosur-landa. Avtalen er møtt med store protester fra europeiske bønder og miljøvernere som omtaler den som en miljø- og klimabombe.

For rundt ett år siden besøkte 8 urfolksledere Stortinget, for å påvirke Norge til å stemme mot Mercosur-avtalen.

Brasils president, Jair Bolsanaro, fører en politikk som er fiendtlig både overfor miljøet og Brasils urbefolkning. Regjeringen har åpnet opp for mer avskoging, også i urfolksområder, og ulovlig avskoging har dessuten økt kraftig. Dette har ført til at mange urfolk lever i frykt for å miste territoriene sine. Om Stortinget ratifiserer Mercosur-avtalen vil Bolsanaro kunne framstille det som en støtte til ham og denne politikken. Med mer avskoging tas både levebrødet deres og områdene der de bor fra urfolkene.

I Mercosur-avtalen er det et godt skrevet kapittel om bærekraft, men i motsetning til resten av avtalen er ikke dette bindende. Det vil si at den urfolkfiendtlige politikken kan fortsette uten at det fører til sanksjoner.

Mercosur-avtalen har i liten grad latt urbefolkningen i Mercosur-landene ta del i forhandlingene. Slik avtalen ser ut i dag kommer den til å få alvorlige konsekvenser for urbefolkning, miljø og bønder. Norge leder for tiden disse forhandlingene på vegne av EFTA, og har derfor et særlig ansvar.

Utenfor EU har Norge blant annet egen utenrikspolitikk, finanspolitikk og matpolitikk. Vi tror på suverene nasjonalstater i et forpliktende, forutsigbart og solidarisk internasjonalt samarbeid. Det medføres også ansvar for å påse at urbefolkningenes rettigheter blir respektert og ivaretatt.

Norge bør ta et ansvar når det kommer bærekraftig handel, miljø og urfolk, og vi ber derfor om at denne avtalen ikke ratifiseres.

Franke Rød,

Leder i Ungdom mot EU

Kathrine Kleveland,

Leder i Nei til EU