Ikke send Akson-regninga til kommunene

Rødt godtar ikke at staten sløser bort fellesskapets penger på svindyre konsulenter og sender regninga til kommunene.

– For oss er det uforståelig om Alta kommune som allerede har en anstrengt økonomi, skal betale for sløsing og overprisa konsulenter i statlige direktorater, skriver Knut Ingar Olsen.   Foto: Arkiv

Meninger

16. juli avslørte Aftenposten skandaløs bruk av svindyre private konsulenter i helse- og e-helsedirektoratet. Det dreier seg om prosjektet for et nytt helseregister, Akson, beregna til å koste svimlende 22 milliarder. Rødt sier nei til dette av flere grunner.

Den elleville pengebruken i Akson-prosjektet fant sted mens en innleid konsulent satt på begge sider av bordet: både som innleid prosjektleder i det statlige direktoratet og som deleier i et privat selskap som ble tildelt kontrakter fra det samme direktoratet. En rekke eksperter omtalte skandalen som problematisk rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket. Konsulentskandalen i Akson må granskes.

Det Aftenposten ikke skrev så mye om, er at det er vi i Alta kommune og andre kommuner som blir sittende med regninga. Det er nemlig kommunene som skal betale for kostnader til kjøp, etablering, innføring og forvaltning av Akson, inkludert enorme honorarer og overskudd til private konsulentselskaper. Det kan knekke ryggraden på mange norske kommuneøkonomier som allerede er pressa.

Rødt godtar ikke at statens uforsvarlige pengebruk på svindyre private konsulenter skal veltes over på kommunene. I en rekke kommuner har Rødt fremma forslag om å si nei til deltakelse i det svindyre prosjektet. Rødt Alta stemte imot at Alta kommune skulle si ja til å underskrive intensjonserklæringen da den var oppe til behandling i kommunestyret 23.06.20. Rødt Alta støtter ikke videre arbeid med Akson-prosjektet.

For selv om Akson ikke skal innføres før i 2030, viser avsløringa at sløsinga allerede er godt i gang. I Aftenposten går det fram at det allerede nå er signert kontrakter for 273 millioner til det private selskapet PwC, der deleier Are Muri altså sitter på begge sider av bordet. Gjennomsnittskostnaden per konsulentårsverk er nesten 3 millioner kroner.

For oss er det uforståelig om Alta kommune som allerede har en anstrengt økonomi, skal betale for sløsing og overprisa konsulenter i statlige direktorater.

Rødt er for et nytt system for behandling av pasientdata på tvers av kommunegrensene. Men Akson er både for dyrt, for sentralisert og for prega av uforsvarlig konsulentbruk til at vi kan støtte det.

Heldigvis har ikke Stortinget gitt sin endelige godkjenning til Akson og mye tyder på at Rødt har nok allierte på tinget i denne saken til at det blir satt i gang en gransking.

Rødts politikk i denne saken er nemlig krystallklar: Vi godtar ikke at fellesskapets midler sløses bort til privat berikelse.

Knut Ingar Olsen
Leder Rødt Alta