– Hva er galt med litt utvikling på østsiden?

– 1-4 skole i Saga vil være katastrofalt for Nerskogen IL, skriver Kristian Nergård.  

Saga skole  Foto: Arkivfoto

Meninger

Historien

På østsiden i Alta er befolkningen godt vant til å slåss for sine tilbud. Transfarelv Skole ble først foreslått nedlagt på starten av 70-tallet. Deretter kom det omtrent årlige forslag om nedleggelse. Den var ikke stor nok, eller passet ikke inn i det mønstret man ønsket.

I starten på 2000-tallet fikk vi den samme beskjeden om at Transfarelv Skole måtte legges ned. Den var for liten (mye for liten), den var nedslitt og hadde ikke de tilbud en moderne skole burde ha. Dette fikk foreldregruppa til å brette opp ermene og klatre opp på barrikadene. «Hvis denne skolen ikke tilfredsstiller kravene må vi heller få en ny skole!»

Etter en forholdsvis lang kamp hvor vi var meget aktive mot de sittende politikere ble nye Saga Skole vedtatt til stor lettelse for alle med barn i skolekretsen. Omsider kunne det kanskje bli litt fred og ro.

Nyskolen

Undertegnede var med i arbeidsgruppen som utarbeidet planene til vår nye skole. Her ble det utført et stort arbeid av de lærere som hadde sitt virke ved skolen. Andre nye skoler ble besøkt og vi kikket på mange løsninger før den endelige ble valgt. Vi ville ha skolen så bra som overhodet mulig. Alle var samstemte om at dette skulle prege bydelen. Det skulle jo bli VÅR skole.

Utbygging/plassmangel

Samtidig som vi studerte tegninger og løsninger for skolen, så vi på planer for boligutbygging på østsiden fremover. Med de utbyggingsplaner som allerede da var lagt ville skolen med stor sannsynlighet være for liten etter kort tid. Dette ble ganske så kontant avvist de ganger det ble forsøkt tatt opp. Arkitektene som tegnet gav oss gode muligheter for enkle utvidelser av skolen. Problemet var at grensen for ras som kom like etter at skolen var ferdig fjernet den muligheten arkitektene hadde lagt inn. Selv gymsalen skulle egentlig ha vært mindre hvis ikke konsulentene utenfra hadde påpekt at den ville finansieres av spillemidler. Likevel ble det fra enkelte hold hevdet at det vi fikk var et palass vi absolutt ikke hadde bruk for.

Som historien viser, gikk det ikke lang tid før det ble behov for større plass ved skolen. Dermed kom de beryktede brakkene. Noe vi også hadde ved Transfarelv skole på grunn av plassmangel. Historien gjentar seg altså.

Nye områder/utvidelse skole

Så ønsker Alta kommune å tilby boligtomter på østsiden. Solheimfeltet (Bangjordet) skal bygges ut. Dette samtidig med at Aspemyra, Aspekanten og Sagali, er under full utbygging. Ved to folkemøter om denne planen til kommunen blir det vist til at kommunen allerede hadde sikret seg areal til utvidelse av skolen. Hvis man hører på det som sies er det nærliggende å tro at hvis det skal bygges flere boliger i området så må skolen utvides. Men nei, dette var antagelig bare for å holde folk litt gemyttlig inntil det var for sent. Skolen skulle ikke utvides. Barn i Saga skolekrets skal brukes for å holde andre skoler i kommunen i live. Barna i vår skolekrets er en ressurs som kan settes inn der det er behov. For som administrasjonen sier så er det ledig kapasitet andre steder i kommunen. Kanskje Talvik, kanskje Kviby? Hvem skal si hva som er innafor eller utafor? Og altså, herregud, hva er vel litt busskjøring for noen få unger? Paradokset er at det er de som jobbet hardest for å få nyskolen som vil bli skviset ut når de nye feltene fylles opp. Til alt overmål ønsker kommunen nå å tilrettelegge et nytt felt på oversiden av Sagabrinken! Jeg anbefaler at det legges inn som betingelse i disse tomtene at det ikke er lov med barn? For hvor skal de busses? Det siste er at gamle Transfarelv skole er solgt av kommunen til det private med formål om å gjøre både skolen og tilhørende areal til boligbygging.

Politiske løfter

Før siste lokalvalg var det et parti som hadde utbygging av Saga Skole i sitt program. Dette ble lagt merke til av folk. Såpass at de stemte dette partiet inn i posisjon i kommunen. I ettertid viser det seg at dette valgløftet var bare luft. Det har i hvert fall ikke kommet ut at de har kjempet noe særlig for dette løftet. Heller ikke andre politikere som har vært hos oss og vært enig i at skolen er for liten, viser noe særlig vilje til å gjøre noe. Hvorfor det ikke skal skje noe på denne siden av byen er vanskelig for oss å skjønne.

Skolestruktur

Da sitter vi igjen med at i områder som er i utvikling må man sørge for seg sjøl. Alta kommune forsøker å tette alle hullene i en lekk skute og da blir ingenting fullt og helt. Som rådmannen sa i forbindelse med siste behandling av utvidelse av Saga skole: «Skal Saga utvides må en til to andre skoler legges ned.» Ja, men da gjør dere det da! Hvordan i all verden har dere tenkt å bygge opp et område med flere hundre boenheter uten at det vil få betydning for skole og barnehage? Dette er hverken rakettforskning eller hjernekirurgi! Der hvor det skal plasseres folk må det være infrastruktur og tilbud. Hvis ikke bør det sies i klartekst at alle med barn i skolealder, eller som tenker å få barn, bør holde seg unna denne siden av byen.

For idrettslaget fører dette til at de blir en kasteball for de styrende krefter. Nerskogen IL har hatt en eventyrlig utvikling siden utbyggingen av Saga-området startet. Pr. i dag er det 745 faktiske medlemmer (vi har vasket medlemslista). Det er utrolig mange personer som deltar for å gi våre barn og unge et tilbud i nærmiljøet. For barna er det naturlig å være aktiv sammen med de som de går på skole med. Dermed rakner mye av det arbeidet som er lagt ned av mange for å skape en god bydel. Et idrettslag og den aktiviteten som skapes både for barn, men også voksne er bærebjelken i samfunnet generelt og særlig viktig på det lokale plan. Hvis våre barn begynner på andre skoler vil de ikke lenger spille fotball for Nerskogen IL.

De vil delta på skicupen med sine klassekamerater og de vil være på 17. mai fest på sin skole som ikke er i Saga. For alle oss voksne vil det si at vi er der hvor ungene våre er og deltar i dugnad i det idrettslaget som ungene våre er med i og vi deltar på de arrangementer som skolen til ungene våre arrangerer. Det vil si at Nerskogen IL mister i verste fall over halvparten av ungene med tilhørende foreldre hvis Saga skole blir en 1-4 skole. Det vil være katastrofalt for Nerskogen IL. 

Vi fikk en 1-7 skole og har jobbet intenst for at alle disse skal ha tilbud i nærmiljøet for å skape tilhørighet. Nå kan det være forgjeves. Jeg finner det veldig vanskelig å finne motivasjon for fortsatt frivillig arbeid når det føles som man blir motarbeidet. Hvorfor skal vi bruke ressurser på å starte tilbud som vil være bortkastet om to år? Hvem vil være med på å jobbe under slike forhold?

Hva er galt med litt utvikling på østsiden?

Kristian Nergård

Leder Nerskogen IL