Uredd satsing på fiskeri

– Det var en lettet og stolt reder som viste fram båten i hjembyen.

Sondre Kristoffersen og mannskapet er allerede igang med fisket.  Foto: Privat

Meninger

Alta har mange strenger å spille på, i så stor grad at vi har en tendens til å glemme at vi også er en betydelig fiskerikommune i regional målestokk.

For Alta kommune blir det derfor viktig å ivareta sin vertskapsrolle for primærnæringene, enten fiskerne velger å beholde sin base i distriktsbygdene eller sverger til å satse fra havna i Alta. Under alle omstendigheter gir denne type drift store ringvirkninger og blir avgjørende for bosetting langs fjordarmer og kyststripa i Troms og Finnmark.  Det handler om å ivareta en fornybar ressurs, som aldri bør gå ut på dato i Finnmark.

Nye MS Jens Kristian kom seilende majestetisk inn Altafjorden i helga, etter en eventyrlig dåpsseremoni på Måløy. Båten  framstår som en gigant i Alta havn, simpelthen fordi de fleste har nøyd seg med sjarker eller satsing i mindre skala. En investering på 200 millioner kroner er ikke hverdagskost. Sondre Kristoffersen og Alta fiskeriselskap har i sannhet arvet den uredde holdningen til gründer og pappa Jens Kristian Kristoffersen, som gikk bort så altfor tidligi 2012.

Den ambisiøse satsingen har Sondre Kristoffersen i blodet, men ikke så rent sjelden blir det skjær i sjøen når så store penger er i omløp. Uenighet med verftet i Polen ga en smule usikkerhet en periode, men vi konstaterer at praktbåten er manøvrert hjem med stødig hånd.

Vi tror derfor det var en lettet og stolt reder og et tilfreds mannskap som kunne vise fram en moderne båt med ny teknologi og nødvendig fasiliteter, hvis man skal satse så stort. Akkurat som bøndene i Alta har måttet velge samdrift og et visst volum på melkekvotene, er det minst like krevende å finansiere fiskerisatsing med dagens kvotesystem.

Med åpen båt og beverting sist lørdag var ønsket å si takk til alle støttespillerne som har vært med eller trodd på eventyret. Dette er imidlertid ikke noe latmannsliv – og MS Jens Kristian tøffer allerede nå i retning fiskefeltene ved Bjørnøya for å sikre seg kvoten på hysa. Med en båt som kan omstille seg etter sesongene, har vi tro på at dette blir en vellykket satsing, for både Alta fiskeriselskap og banken. Tøffere enn dette blir det ikke.