– Ordningen er en vits

Mona Fagerås (SV) svarer på Grunde Almelands (V) i dette innlegget.

– Hittil i 2020 er det 45 personer som har omkommet som følge av drukning, påpeker Mona Fagerås (Sv).  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Meninger

Svar til Grunde Almeland (V), statssekretær i kunnskapsdepartementet

I et leserinnlegg i flere av landets aviser skryter statssekretær Grunde Almeland (V) over regjeringens tilskuddsordninger for svømmeopplæringen. For å lære å svømme, trengs det tilgang på basseng – og bademuligheter, noe som er en mangelvare mange steder og begrensede muligheter pga store skyssutgifter for kommunene. Regjeringens tilskuddsordning på ti millioner kroner for alle landets barn blir å så måte bare som en vits å regne.


– Det finnes ubrukte midler til opplæring i svømming

Norge er et land med mye kyst og vann. Derfor er det viktig at alle er trygge i vann, og at barn får god og tilpasset svømmeopplæring i skolen, skriver Grunde Almeland.


Hittil i 2020 er det 45 personer som har omkommet som følge av drukning. 15 av disse i juni. Dette ifølge tall fra Redningsselskapet. Redningsselskapet forklarer det høye antall drukningsulykker i juni med badetemperaturer og at folk oppholder seg mer ved sjøen. Av de 15 som omkom i juni er det tre barn, gutter på hhv 6, 14 og 18 år.

Dette viser meg med tydelighet at det er behov for å gjøre noe med svømmeopplæringen i Norge!

Å lære å svømme er kanskje en av det viktigste tingene barna våre kan lære på skolen. Det er nemlig ikke mange andre kompetansemål det går an å dø av hvis du ikke lærer dem. Riktignok kommer det nå nye ambisiøse mål for å bedre elevenes svømmedyktighet, men skjerpede kompetansekrav er i seg selv er ingen garanti for at barna faktisk lærer å svømme.

Når mange barn ikke får den svømmeopplæringen de har krav på, er det regjeringens sitt klare ansvar å ta grep i stedet for å skylde på kommunene. En drukningsulykke er en for mye! Så nå må regjeringen øke ambisjonsnivået kraftig.

Først og fremst trengs det regelmessig tilgang til basseng og SV vil øke de økonomiske rammene til kommunene slik at skyssutgifter ikke blir et problem og gjennopplive rentekompensasjonsordningen for skoleanlegg, inkludert svømmebasseng.

Mona Fagerås

SVs utdanningspolitiske talsperson