– Spillet kunne endt med tannpine

– Idealet er etter vår mening å vekte hensynet til brukere og pasienter aller øverst

Klinikksjef Lasse Hove gleder seg for at det skal bygges opp et senter for tannhelse.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Den nye tannklinikken som skal bygges og videreutvikles i Alta blir ekstremt viktig for pasienter i hele Finnmark, men det politiske spillet i fylkestinget kunne endt med solid tannpine.

Det kan sikkert oppfattes som formålsløst å dvele ved et fylkespolitisk drama fra 2019, men det minner oss om hvor nedbrytende lokaliseringskortet kan være, selv når det helt opplagt gagner hele fylket. Redselen og komplekset for et vekstsenter kan i ytterste konsekvens sende tilbudene ut av regionen.

Fylkespolitikere  kunne både  da og senere bekrefte at ett av de viktigste argumentene mot en utvidelse av klinikken, var faren for at dette kun være et politisk puff i ryggen for flere spesialisthelsetjenester i Alta – og dermed true strukturen. Lykkeligvis landet flertallet på at prosjektet burde gjennomføres – og dermed får hele Finnmark nå en tannklinikk som kan spare pasienter for lange reiser for å få hjelp til spesialisert behandling.

Når vi vet hvor viktig Finnmarkshallen ble for idretten i Finnmark, er det så man får frysninger av å tenke på at prosjektet var én stemme fra å havarere i fylkestinget på 1990-tallet. Venstres representant snudde i siste liten og sikret en fornuftig leieavtale med Alta videregående skole.

En skole som paradoksalt nok er kjent for å være en smeltedigel for elever fra hele fylket, inkludert ungdom som får kombinere skole og talent i Finnmark. Derfor tror vi også regionpolitikerne betoner utbyggingsvedtaket av Alta videregående skole som ett av de viktigste grepene i nyere tid.

Rollen som storebror kunne sikkert ha vært håndtert på en mer ydmyk måte, men det må ikke skygge for fellesprosjekter som løfter regionen. Det gjelder også i det nye Troms og Finnmark fylke. Spesielt ille blir det når det handler om tannhelse, som fylkene fortsatt håndterer. Det politiske spillet i oktober 2019 var nær ved å sabotere der som klinikksjef Lasse Hove nå betrakter som en ny æra for tannhelse i nord.

Det mest konstruktive er å se framover, men man må også være bevisste på at det finnes både kryssende interesser og vikarierende motiver i de politiske prosessene. Idealet er etter vår mening å vekte hensynet til brukere og pasienter aller øverst, enten det er kvalitet eller tilgjengelighet som er argumentasjonen.