– Det er etter vår mening ikke gjort en eneste feil her

Styret i Loppa Ap tar for seg tilskuddet til konserten med Hollow Hearts 1. mai i 2019 i dette innlegget

Hollow Hearts tok turen til Øksfjord på 1. mai 2019.  Foto: Privat

Meninger

1. mai 2019 hadde Loppa AP et todelt arrangement på Øksfjord Samfunnshus. Den første delen var et tradisjonelt 1. mai-arrangement med tale og idedugnad.


– Uheldig at et politisk parti får kulturmidler til å drive valgkamp

Loppa SV og Loppa Høyre er svært kritiske til at Loppa Ap har søkt og brukt av fellesskapets midler til å drive valgkamp.

 

Den andre delen var en ren musikkonsert med Hollow Hearts. I praksis var dette to forskjellige arrangement, og samfunnshuset ble stengt mellom arrangementene. Hollow Hearts ga de oppmøtte tilhørerne en flott – og upolitisk – musikkopplevelse på kvelden.

Kostnadene for å arrangere denne konserten var ganske store, og Loppa Ap søkte derfor kommunen om støtte. Det finnes et eget kulturfond der arrangører bl.a. kan søke om underskuddsgaranti ifb. med slike kostbare arrangement, og Loppa AP fikk innvilget støtte.

Dette var avgjørende for at vi kunne invitere Hollow Hearts til Øksfjord. Dette kulturfondet er ikke veldig mye brukt, og det sto pr. 11.12.2019 fremdeles igjen ca. kr. 225 000,- på fondet. Tilskuddet til Loppa AP har dermed ikke fortrengt noen andres søknader om midler.

Loppa Ap har søkt om støtte på ordinært vis til en musikkonsert helt uten politisk agenda, og har fått søknaden innvilget av Loppa kommune. Vi har arrangert konserten, som var en strålende musikalsk opplevelse for de som fikk oppleve den. Og vi har fått utbetalt den støtten som vi ble innvilget. Det er etter vår mening ikke gjort en eneste feil her.

Det er gjort et poeng av at "alle arrangement 1. mai er politiske arrangement". Konserten med Hollow Hearts var helt upolitisk, og vi tror ikke det var en eneste en av tilhørerne som oppfattet konserten som valgkamp eller politisk agitasjon.

Loppa Ap synes det er synd at det rettes kritikk fra andre politiske partier angående konserten. Vi, og forhåpentligvis alle som var så heldige å få den med seg, synes dette var en fantastisk kulturopplevelse. Og det er det som bør fokuseres på, ikke hvem som var arrangør. I Øksfjord og Loppa er det ikke mange som tar slike initiativ som arrangører. Derfor er vi skuffet over kritikken, og igjen skuffet over at vi ikke blir kontaktet før kanonene lades.

Styret i Loppa Ap