– Jeg sitter med et inntrykk av vi behandles forskjellig

– Synd at jeg og mine søsken ikke får delt opp eiendommen med tanke på våre barn og barnebarn., skriver Odd Walseth.

Odd Walseth har ikke fått lov til å bygge hytte på sin eiendom i Kåfjord.   Foto: Jan-Erik Steine / Arkiv

Meninger

Jeg har fulgt med på utviklingen av boligbygging og hyttebygging her i Alta kommune og jeg sitter med et inntrykk av at det har vært, og er enda, en del forskjellsbehandling. Men slik har det vært i lang tid og det gjelder ikke bare boliger og hytter. Men det er vel i mange kommuner slikt foregår. Nu kommer det et felt i Komsa som er planlagt konkurranseutsatt. Her var det tidligere en «boligutvikler» som sa han kunne få hånd om området, men kommunen ville at andre også måtte få være med på leken.

Veldig bra, men jeg er vel i grunnen ikke så spent på hvem som vil få hånd om området. Når det gjelder området hvor Komsa skole ligger var vel posisjonspartiene og flere partier enige om at Komsa var det beste alternativet når det gjelder nyskolen. Men her snudde plutselig posisjonspartiene og gikk for Bossekop. Var det noen som visket i ørene til sentrale politikere i Ap at Komsa må tilrettelegges for boliger og ikke skole? Ser også at det planlegges for nye boliger i Øvre Alta. Etter det jeg har forstått skal det bygges i to etasjer.

Det er ikke mange år siden at det kom nye boliger i området, men da stilte kommunen krav om boliger i 1 og 1/2 etasje. Har også forstått det slik at en boligeier i nabolaget der har en stor tomt der vedkommende ønsket å bygge to nye boliger på eiendommen men fikk nei fra kommunen. Men er ikke sikker i den saken. I gamle sentrum var det også en boligeier som ønsket å bygge en ny tomannsbolig på sin eiendom men fikk ikke positiv svar fra kommunen. Vedkommende solgte en del av eiendommen og i dag er det kommet opp et nytt hus med to boenheter. I en bygd vest for Alta har en som eier en eiendom fått tillatelse til å skille ut tre tomter for bolig. 200 meter unna har en som har eiendom fått nei til å bygge bolig på sin eiendom. Når det gjelder hytter fikk en som hadde eiendom på Toften tillatelse til å selge 4 hyttetomter, nesten ved sjøkanten, men 300 meter lengre ut mot Toften fikk de som eier området nei til hyttebygging. Ikke bare for den vanlige mann å forstå logikken i det.

Jeg har prøvd å få bygge hytte på en eiendom som jeg og mine søsken eier. Men der gjelder 100 meters-regelen og politikerne fra de sosialistiske partiene ville ikke dispensere fra den regelen for mitt vedkommende. Som de sa; at Kåfjord er en bygd i utvikling og det er skole der. Og at det planlegges boligfelt i Kåfjord. Jeg ønsket også å få delt opp eiendommen i like store deler slik at vi eide hver vår del. Men det kunne kommunen ikke gjøre siden det ikke var noen bygg på eiendommen.

Jeg hadde fått en ingeniør til å dele opp eiendommen med alle koordinatene. Jeg fikk også regning fra kommunen på oppmåling, selv om jeg aldri så noen folk fra kommunen der. Men den betalte jeg, for de sa at jeg hadde søkt om deling av eiendommen. Kanskje jeg må søke om å få bygge enebolig på eiendommen, men da finner de vel ut at det er rasfare og må få uttalelser i fra geologer og foreta grunnundersøkelser av området. Selv om det aldri i nye tider har gått verken ras fra fjellet, sneras eller leirras i området.

Eller jeg kan melde meg inn i Alta Ap og kanskje partiet da kan gi litt dra hjelp, men jeg har vel trådt noen i det partiet på føttene. Så du må ikke komme her og komme her. Men det er jo litt synd at jeg og mine søsken ikke får delt opp eiendommen med tanke på våre barn og barnebarn.

Odd Walseth