– Alta trenger Jaro – Jaro trenger plass

– Alta trenger suksessbedrifter som gir arbeidsplasser, skriver Målfrid Baik.

Målfrid Baik i NHO Arktis  Foto: NHO

Meninger

Onsdag denne uka skal planutvalget i Alta kommune avgjøre om betongprodusenten Jaro AS får lov til å bruke egen eiendom til drive innovasjon og utvikling av bedriften.

Jaro som er lokalisert på Aronnes, kjøpte for noen år siden et areal i tilknytning til industriområdet. Nå ønsker bedriften at ta i bruk 10 mål av dette arealet.

Det aktuelle området er regulert til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål). Forslaget til omregulering som politikerne nå skal avgjøre, vil gi fabrikken tiltrengt areal. Dette vil bety et inngrep i LNF-området, men å flytte fabrikken er ikke et mer bærekraftig alternativ. 

NHO Arktis ønsker at det legges til rette for at det lokale næringslivet kan vokse og utvikle seg. Det er viktig å sikre levedyktige bedrifter som bidrar til gode arbeidsplasser og et vekstkraftig samfunn.

Det er ikke vanskelig å se at avgjørelsen på 80-tallet om å regulere Aronnes til industriformål kunne blitt annerledes om det var til behandling i dag, men slik ble det ikke.  Nå er det opp til politikerne å vurdere realitetene og hva alternativene egentlig er.

Norge har allerede en av verdens mest klimavennlige betong, takket være en rivende innovasjon i bransjen de siste årene. Målet er en karbonnøytral betong utviklet og produsert i Norge om få år. NHO Arktis mener derfor at det blir veldig merkelig å skulle stoppe utviklingsmulighetene til en lokal betongprodusent i Alta som gir kortreiste og miljøvennlige byggematerialer.

Alta trenger suksessbedrifter som gir arbeidsplasser og bygger lokalsamfunn. Jaro AS er en av samfunnsbyggerne i Alta som bidrar til at næringslivet og samfunnet i regionen utvikler seg i en mer klimavennlig retning. Og nå trenger Jaro mer plass til å fortsette med det.

Målfrid Baik

Regiondirektør

NHO Arktis