Splitt og hersk den nye politiske formen?

– Det er med vantro vi andre nå får vite at Loppa Arbeiderparti skal ha møte med en representant fra fylkets samferdselsavdeling på tirsdag i Øksfjord, skriver representantene for velforeninger, bygdelag og politiske partier i Loppa.

Hurtigbåten MS Årøya, her på plass i Bergsfjord.  Foto: Illustrasjonsbilde: Lars Engerengen

Meninger

Når begynte byråkratene å ha møter med små lokallag? Og hvorfor er ikke dette offentliggjort på fylkets hjemmesider?

For vår del er dette merkelig, da byråkratene ikke har for vane å stikke innom hos små lokale partier uten at det er et åpent medlemsmøte, eller et folkemøte. Eller har vi som har bygdelag og velforeninger, samt andre politiske partier gått glipp av noe; som at man bare kan ringe og invitere en byråkrat som har ansvar for et område som der stormer rundt, og be om møte?

Er det slik dialogene skal foregå?

Det er med vantro vi andre nå får vite at Loppa Arbeiderparti skal ha møte med en representant fra fylkets samferdselsavdeling på tirsdag i Øksfjord.

Et møte som angivelig har vært dysset ned, og forsøkt alminneliggjort som bare et «møte i Loppa Ap». Mangelen på åpenhet omkring dette møtet er det som får oss andre til å undres på om det er ugler i mosen. For oss som har jobbet med denne saken, og stått samlet i front mot fylket, virker dette som om noen har sendt ut sine fotsoldater for å koseprate med allmuen. Mon tro om det er lovnader og andre beskjeder som kommer med denne.

Det er også forunderlig at dette kommer når man har i lang tid forsøkt å få disse menneskene på samferdsel i fylket i tale, samtidig som enkelte av oss har bedt om innsyn og kopi av kontraktene som er inngått på samferdsel, spesifikt båtrutene som står i fare for kutt.

Andre politiske partier har forespurt om å få delta på dette møtet med Engerengen, men har ikke fått svar på dette. Til og med ordføreren, som tilhører Ap, vil ikke svare på om andre kan få delta. Det er merkverdig at man møtes med hemmelighold og taushet, når denne representanten er den vi andre også har jobbet for å få i tale nettopp på grunn av båtrutene her i distriktet. Det som har stått i stormens sentrum de siste ukene.

Det at det nå blir et møte, som ekskluderer alle andre, må nesten ansees som at det foreligger en eller annen skjult agenda.

Er det splitt og hersk?

Eller er det at Ap skal stå frem som de som reddet kommunens båtruter?

Eller er det andre tanker bak å invitere representanten som har med dette tema å gjøre?

Vi undrer.

Politikere må stå sammen

Vi fra bygdelagene og velforeningene, samt de andre politiske partiene har klart å stå sammen mot fylkets forslag til kutt i samferdsel. Og da bør ALLE politiske partier stå sammen med befolkningen i kommunen. I forkant av at båtrutesakene skal opp igjen i fylket, så skulle det være kartlegging, samtaler med de berørte kommunene og ikke minst høringer i saken.

Vi undrer om dette er nettopp den kartleggingen og samtalene som skal tas, og at det nok en gang er i regi av enkelte på toppen ærende nedover i systemet for å få gjennomslag for kuttene.

Denne formen for politisk spill bedrer ikke dialogen mellom folket og partiene, og det er særdeles uheldig at de nå velger snu ryggen til et solid tverrpolitisk og interessepolitisk samarbeid med partiene og lagene/foreningene i Loppa i denne saken.

Man kan vel trygt påstå at både samarbeid og dialog på tvers av gruppene nevnt over fikk en kraftig slagside med stuntet fra Arbeiderpartiet. Kanskje Støre bør ta en titt på måten det føres politisk dialog med velgere, og andre partier på, så kanskje han skjønner hvorfor tillitten er lav.

Det er også vanskelig å forstå at ikke Ordfører Thomassen har tatt på seg lederrollen og ordnet et felles politisk møte med Engerengen siden de fikk han i tale. Men han velger å ikke svare på spørsmål om møtet.

Dette lukter lang vei! For en ting er sikkert; Uavhengig om dette er en «intern prosess» så legges det overhodet ikke opp til samhandling!

Vi forventer svar og dialog, samt invitasjon til møtet tirsdag i Øksfjord.

Nann Jovold-Evenmo, Andsnes

Ingvi E Luthersson, Langfjordhamn Bygdelag

Thor Harald Seljevoll, Loppa SP

Cato Kristiansen, for Loppa SV

Line Enger Posti og Samtlige, Loppa Uavhengig Politiker

Tor-Birger Grønnum, Sandland Bygdelag

Lill-Astrid Røvik, Andsnes Velforening

Heidi Irene Gamst Bøyesen og Astrid Høydalen, Loppa ØY