– Responstiden for akutte hendelser vil bli betydelig bedret

– Jeg jubler for at vi har fått et robust og dedikert ambulansehelikopter til Øst-Finnmark, skriver Jan Eggesvik.

Jan Eggesvik, her på plass i Kjøllefjord.  Foto: Privat

Meninger

Regjeringsvedtaket om videreføringen av ambulanshelikopterbasen i Kirkenes må møtes med jubel.

Luftambulansetjenesten HF viser til at basen vil bli bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege i døgnberedskap. Basen vil også ha en legebil, som kan benyttes til utrykning i nærområdet når det ikke er vær til å fly. Basen være operativ og tilby befolkningen helsetjenester fra og med 16. juli i år.

I april sa helseminister Bent Høie (H) at det var nødvendig å trygge befolkningen i Øst-Finnmark også etter at den midlertidige helikopterløsningen var avsluttet.

Finnmark legeforening har i flere innlegg i media sterkt tilrådet at ambulansehelikopteret skulle erstattes av et flerbrukshelikopter. I begrunnelsen inngår også at Finnmark skal forebygge nedsatt beredskap i Sør-Norge. Det hevdes også at samtidighetskonflikter mellom helse og politi vil sjeldent forekomme.

For meg er dette uforståelig reaksjoner. Fortsatt mangler dokumentasjon på den sterke konklusjonen om at samtidighetskonflikter er« sjeldne». Etter meget kort driftsperiode med helikopter har det etablert seg et mønster der Vadsø benytter helikopteret mest. Legeforeningen har ikke innhentet synspunkter fra øvrige fastleger eller fastlegevikarer som fortsatt må benyttes i mange kommuner. Kampsaken har nå blitt at Øst-Finnmark og også deler av Vest-Finnmark skal si nei til et ekte ambulansehelikopter som skal på plass etter et regjeringsvedtak.

Kommuner med lang vei til flyplass og spesielt mange bygder i distriktene øst som vest skal nøye seg med et flerbrukshelikopter på deling. Mange legekolleger er uenig i denne «kampsaken» for Finnmark legeforening. Mange av oss er kjent med sirklene som er omkring Norges ambulansehelikopterbaser. Øst-Finnmark har kommet klart dårligst ut inntil Bell-helikopteret kom i drift.

For ordens skyld. Ved alvorlige hendelser vil det være behov for å frakte både politi og helsearbeidere til skadestedet og helikopteret vil kunne benyttes.

Selv om erfaringen til nå er få samtidighetskonflikter med politi og andre oppdrag vil situasjoner oppstå der pasienter kan bli skadelidende. Mange kommuner på grensen mellom Øst og Vest har ennå ikke blitt fortrolig med denne betydelige styrkingen av akuttmedisinen i Finnmark. Tenk også på at kommuner uten flyplasstilgang og distrikter langt fra byene får et fortjent tilbud.

Jeg jubler for at vi har fått et robust og dedikert ambulansehelikopter til Øst-Finnmark. Jeg synes også at Høie har holdt ord og sørget for en betydelig styrking av flytjenesten inkludert jetflyet i Tromsø og helikopterbasen. Responstiden for akutte hendelser vil bli betydelig bedret for hele fylket og Nord-Norge fordi dimensjonen på hele tjenesten er styrket. Det står respekt av å følge luftambulansetjenesten i tillegg til den handlekraften Høie har vist i pandemien. Babcock har også rettet opp de fleste problemene og fortjener skryt for å ha stått i stormen og kommet inn i tjenesten med med erfarne piloter. Dette regjeringsvedtaket må bli stående. Det må møtes med takknemlighet –  og ikke skarp kritikk.

Nittedal 23/6-20

Jan Eggesvik

Spesialist i allmennmedisin

Fastlegevikar i Kjøllefjord