Kortreiste byggevarer og lokale arbeidsplasser

For hver lastebil med byggevarer produsert på Aronneskjosen spares mange hundre kilometer med langtransport ellers i landsdelen, mener Vetle Houg.

Illustrasjonsfoto  Foto: Even Martinsen, Altaposten

Meninger

Fokuset på mer klima- og miljøvennlig bygging har økt markant de senere årene. Nå forventes det at produsenter og leverandører kan vise til forbedrede miljøtall, og byggherrer etterspør langt mer enn tidligere bygg med lavt klimafotavtrykk.

Betongbransjen i Norge har gjennom flere år gjort betydelige forbedringer. Dagens betonger har vesentlig lavere utslipp enn tidligere, og kompetansen på mer effektiv prosjektering gjør at bygg «utnytter» materialene enda bedre. Betong lages i all hovedsak av lokale materialer som sand og stein, og for Finnmarks del også utelukkende med norskprodusert sement – som også har lavere utslippstall enn det som ellers er vanlig.

Jaro i Alta er en av bedriftene som tar sin rolle seriøst, og som strekker seg langt for å gjøre forbedringer på produkter og i byggesystemer. Virksomheten gir verdifulle lokale arbeidsplasser, som igjen gir store ringvirkninger i regionen. Nå ønsker bedriften å øke sitt lagringsareal ute for å møte vekst og behov.

Det er forståelig at nærmeste naboer vil ha størst mulig avstand til industrivirksomhet, og naturinngrep må alltid gis en grundig vurdering. Men, man må også se dette i et større perspektiv. For hver lastebil med byggevarer produsert på Aronneskjosen spares mange hundre kilometer med langtransport ellers i landsdelen. I lys av dette er utvidelsen av lagertomten et beskjedent inngrep med få negative konsekvenser. I sum gir det et regnestykke som slår positivt ut for Alta og regionen for øvrig.

Vetle Houg

Byggutengrenser


Kan dette reverseres?

– Jeg spør om politikerene har peiling på hvor mye natur som blir ødelagt, spør Anne Stokke (MDG).Naboer ut mot Jaro-planer, vil stanse utvidelse inn på jordbrukseiendom

Tar bladet fra munnen og går i strupen på industriaktøren.