– Hvordan skal de som tvangsflyttes kompenseres?

– Våre hjem er vårt hjerte, skriver de som protesterer mot bortfall av hurtigbåt-anløp.

Andsnes i Ytre Loppa.  Foto: Arkiv

Meninger

Til distriksministeren og kommunalministeren

Fylkesordfører i Troms og Finnmark

På hvilken måte skal fylkeskommunen kompensere de som tvangsflyttes fra sine hjem?

Dette er et spørsmål vi har gått og gnaget på i disse dager, etter at vi så de skulle legge ned anløp til mange småplasser i Vest-Finnmark.  Veiløse bygder uten annen måte å reise på enn nettopp hurtigbåtene i Loppasambandet, Sørøysundsambandet osv.  Her går politikerne hardt til verks med øksa og kutter så stygt at folk blir stående isolert.

Hva er et hjem verd for deg?

For vår del er hjemmet vårt et trygt sted, varm, tak over hodet, våre eiendeler og noe vi har bygget til et hjem. Det er ikke bare veggene, taket og gulvet. Men tiden, energien, pengene og kjærligheten vi har tilført gjennom flere år. Om dette skulle bli revet fra under føttene våre hadde vi gått i krigen, uansett hvor små vi er, og kanskje står alene på bakken og skriker mot de over oss.

Men krig hadde det blitt. For våre hjem er vårt hjerte, som VI har bygget.  Det kan ikke slettes med et pennestrøk av en politiker som ikke en gang har noen tilknytning til det.

Bare flytt til fastlandet. Det fastlandet sier de som aldri har bodd på kysten.

Hvor mange ganger i livet har du blitt røsket opp mer rota og måtte flytte?

For å flytte er ikke bare-bare.

Boligprisene i byene i Finnmark er på linje med Oslo-priser, og du får ikke en helt ny enebolig til under 5 millioner. Det har jeg sjekket. Det står blant annet et helt nytt smarthus fra 2014 på Andsnes, et slik hus vil koste MINIMUM 5 millioner i Alta og omegn. Skal de tvangsflytte vedkommende, får de pen bla opp penger som kompensasjon for tilsvarende bolig i Alta til denne. Det samme gjelder alle de andre 129 beboerne på småplassene i Loppa kommune.

Hvem skal betale for tilsvarendende boliger til de som tvangsflyttes?

Det er et av de viktigste spørsmål som Balto, Hansen og co ikke har tenkt på når de svingte øksa over småplassene i Loppa og Sørøysundet. HVEM skal dekke tapet deres av hjemmet?

Disse som tvangsflyttes fra hjemmene sine, hjem mange har hatt i generasjoner. Og som mange har bygget nytt siste 20 årene, fordi de vil satse på Kysten.

Man kan ikke rive folk vekk fra gård og grunn uten å kompensere for tapet deres. Det sier seg selv! Man både bør og må få kompensasjon til TILSVARENDE bolig, både i størrelse og omfang, da snakker vi også hage-areal, ikke bare bygningsmassen.

Om disse skal kompenseres for boligen, noe de bør om rutene legges ned; så snakker vi 350-400 millioner kroner. Gang hver bolig med minimum 5 millioner.

Vi vet at dersom man ikke vedlikeholder sin bygningsmasse, som man er pliktig til, så får man først bøter, og så vil både eiendommen og bygningsmassen tilfalle staten. Er det dette som er planen?

Man kan undre.

Næringsvirksomheten i distriktet og ringvirkninger av nedleggende.

I Loppa Kommune er Øksfjord kommunesenteret. Herifra handler man matvarene sine på butikken, eller bestiller derfra så de sender det med hurtigbåten til oss. Vi handler trelast, tømmer, maling og mye annet til vedlikehold av våre eiendommer hom den lokale byggevarebutikken.

I tillegg har vi legebåten som er stasjonert der, som har hele Loppa Kommune som virkeområde, og en av grunnene til at de samme som alltid har hatt den, har vunnet anbudet sist, var fordi de kjenner Loppa, hele kommunen, folket, hvem som er der til enhver tid, og hvem som har bil for å kunne hjelpe dem med pasienter.

Legger vi ned småplassene, slik fylket nå forsøker seg på, så har dette ringvirkninger inn måt kommunesenteret.

Turistfiskeselskapene, og de andre turist operatørene som er kjent verden over for å levere vakker natur i Loppa året rundt, står i fare for å måtte legge ned. Uten båtruter, ingen kunder. Ingen kunder, ingen inntekt. Vi snakker milliontap, både for disse som må legge ned, men også skatteinntekter og andre inntekter til kommunen, når turistene forsvinner.

Fiskemottaket og oppdrettsanleggene vil ikke kunne levere fisken videre, fordi det går ikke båt. Oppdrettsanleggene må legge ned fordi deres arbeidere kommer seg ikke på jobben. Ergo går det mot enda flere tar for både eieren, arbeiderne og kommunen som taper enorme inntekter når dette legges ned.

Det er tydelig at fylkesrådene ikke har tenkt på ringvirkningene ved sitt vedtak.

Hvem skal betale?

Det bør være de som ikke ønsker liv i bygdene, nemlig fylkesrådene, og fylkene.

Lopphavets lunefullhet.

Dette havet det er snakk om, hvor båtruta tas vekk, er et lunefullt hav. Og vi som er vokst opp der, gjennom generasjoner har sett mang en båt i havsnød. Vi som kjenner havet har så mange ganger vært ute i mindre båter og reddet folk, ofte fra båter fullstappa av teknologi, som ikke hjalp dem det fnugg når havet viste seg i sitt verste humør. Da er vi kjentfolka, som er vokst opp der, eneste redning. For vi kjenner havet, hennes humør, og hvordan hun svinger fra blikkstille i midnattssol, til full storm i løpet av minutter. Vi på Loppa Øy, Frakkfjord/Skavnakk og Andsnes kjenner hver en krik og krok langs land, som er mulig å legge seg til stormen rir over.

Det hjelper ikke med høyteknologi, for havet der ute er verdens kjent for sin lunefullhet.

Hvordan forvaltes pengene?

En annen ting vi ønsker stille spørsmål med; I 2020 fikk fylket overført 120 millioner kroner til samferdsel. 86 av disse er brukt og budsjettert med, etter hva man klarer spore.

Ja, det er «frie midler» som skal brukes innenfor bolken. Men om man kutter i tilbudet til folk som ikke har andre valg enn båt en til to ganger i uka, da kan man undre seg om de kastes ut av sine hjem slik at byene kan få asfalt!

Det skal etter våre beregninger være 34 millioner igjen, og jeg lurer på hvor disse pengene er blitt av og hvordan de skal brukes. For da er ikke 7 millioner mye å gråte over. Det kunne vært FLERE avganger til de veiløse bygdene for de pengene.

For vår del, med tanke på at folk tvangsflyttes fra hjemmene sine, er det nok billigere for fylket å beholde båtrutene, enn å kjøpe nye, tilsvarende boliger til folk på fastlandet.

Og de kompensasjonskrav som vil måtte komme fra næringsvirksomhetenes tap i inntekter, og nedleggelser.

Svar utbes snarest

Nann Jovold-Evenmo, Andsnes bygdelag

Steinar Halvorsen, eier, Sandland brygge

Ingvi E. Luthersson, leder Langfjordhamn bygdelag

Cato Kristiansen, Loppa SV   

Jan- Helge Jensen, Kvænangen Sp

Tor-Birger Grønnum, Sandland bygdelag

Lill-Astrid Røvik, Lede Andsnes bygdelag

Odd-Johan Johansen, Fastboende Langfjordhamn

Nelly R, Sigurdsen, Fastboende Andnes

Astrid Høydalen og Randulf Berg

Fastboende Loppa Øy