– For oss er Altaposten en viktig debattarena og skal fortsatt være det

– Vi vil kjempe for både fødeavdeling og akuttilbud så lenge vi er aktive politiker, skriver Anita Håkegård Pedersen og Tommy Berg.

Anita Håkegård Pedersen og Tommy Berg i Alta SV.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Undertegnede har fått spørsmål fra ulike hold i Altasamfunnet hvor vi står i sykehussaken, i forhold til den kommende valgkampen og hvorvidt vi er blitt forledet av Altaposten i våre handlinger og synspunkter. Bakgrunnen for at vi klargjør vårt ståsted er et leserinnlegg i Altaposten signert politisk redaktør Jarle Mjøen.


– Altapostens spekulative kampanjejournalistikk

– SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.

 

Altapostens journalistikk i helsesaker

Jarle Mjøen svarer på Kirsti Bergstøs påstand om uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk.

 

Før valget i 2013 var det sterke reaksjoner i Alta SV over at Finnmark SV ikke ville love velgerne støtte til en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i  Vest Finnmark med mål om å finne den mest hensiktsmessige sykehusstrukturen. Det for at flest mulig i fylket skulle få et best mulig helsetilbud. Kravet i 2013 fra ledende politikere i Alta SV var ikke sykehus i Alta, men en uavhengig utredning. For oss var helsetilbudet så viktig, og kravet om en faglig utredning så selvfølgelig, at vi ikke kunne drive aktiv valgkamp for et parti som stod for det motsatte.

Styremøte og medlemsmøte i Alta SV behandlet en sak om boikott, og vedtok at valgkamp eller ikke ble opp til den enkeltes vurdering. For oss som da var de mest sentrale i ledelsen, Tommy Berg, Anita Håkegård Pedersen og Otto Erik Aas, var konklusjonen at vi forholdt oss passiv i valgkampen, og at vi også kommuniserte dette ut. Andre i lokalpartiet deltok i valgkampen.

Dette skal ikke Altaposten eller Jarle Mjøen verken ha æren eller skylden for. Dette var basert på nøye vurderinger, og en grundig debatt internt i Alta SV. Vi mener fortsatt at en reaksjon var på sin plass den gang da. For oss er Altaposten en viktig debattarena og skal fortsatt være det.

I 2020 er igjen spørsmålet om reaksjon internt i ulike kommuneparti i Alta kommet på dagsorden. Uten å gå inn i indre anliggende i andre parti, er spørsmålet  også dukket opp for Alta SV. Denne gang, etter nøye vurderinger, er likevel vår konklusjon at det er viktig å gi alt for å få en rød-grønn regjering. Vi vil drive valgkamp for SV i 2021. Vi vil bidra til å kaste Regjeringen Solberg. 

For oss er sykehussaken fortsatt en av de viktigste sakene lokalt.

Vi vil kjempe for både fødeavdeling og akuttilbud så lenge vi er aktive politiker, og vi er veldig glad for å ha full støtte i Alta SV for dette. Tror faktisk ikke at et eneste medlem har uttrykt noe annet.

Anita H. Pedersen

Tommy Berg