Dekningen av sykehussaken

Bjørn Erik Opgård, leder Alta SV  Foto: Bjørn Martin Lyng

Meninger

I artikkelen «Altapostens journalistikk i helsesaker» ber politisk redaktør om en avklaring fra oss i Alta SV. Han sier at han mener der er et godt og profesjonelt forhold mellom han og Alta SV og at han lurer på om vi stiller oss bak kritikken av hans journalistiske arbeid.


Altapostens journalistikk i helsesaker

Jarle Mjøen svarer på Kirsti Bergstøs påstand om uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk.


Først må jeg si at dette opplever jeg som en svært vanskelig situasjon å stå i: om lokalpartiet skal gi politisk redaktør alibi, eller ikke, mot moderpartiet. Vi blir dermed tvunget til å ta standpunkt mot moderpartiet eller lokalavisa. Dette må alle skjønne at ikke er enkelt, særlig i en by som Alta der Altaposten har så stor definisjonsmakt på politiske nyheter. Nå er jeg imidlertid av den oppfatning av at det lønner seg å komme med en ærlige oppfatning av hendelsesforløpet. Dette er et forsøk på å gjøre nettopp det.


– Altapostens spekulative kampanjejournalistikk

– SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.


For det første kan jeg ikke ta stilling til hva som har blitt gjort den gang da Alta SVs medlemsmøte fritok enkeltmedlemmer fra å drive valgkamp i 2013. Det var flere år før jeg meldte meg inn i partiet. Prosessen derav kan jeg dermed ikke uttale meg om fordi jeg var ikke der. Jeg kan bare si hva jeg mener om det journalistiske arbeidet rundt sykehussaken denne våren.

Dette er et innlegg jeg til vanlig ikke ville skrevet. Jeg ville mye heller ha fremmet alle klager direkte til partene det gjelder for dermed å kunne jobbe konstruktivt mot gitte part, langt unna gapestokken så man har mulighet til å snakke åpent. Nå derimot, når Alta SV har blitt bedt om å uttale seg, kan jeg ikke det.

Jeg har opplevd denne høsten rundt dekningen av sykehussaken som vanskelig. Som seg hør og bør er det rett og rimelig. Sykehussaken er en utrolig følelsesladet sak som engasjerer alle! Det skal være vanskelig. I denne saken har også Altaposten posisjonert seg som en avis som skal synliggjøre ovenfor velgerne de ulike politiske partienes holdninger og handlinger. Dette er helt forenelig med det jeg mener politisk journalistikk skal være. Samtidig når media presser hardt på en sak, kan fort forskjellen på å være en upartisk og forsøksvis objektiv skildrer av virkeligheten, og det å være en politisk aktør, viskes bort.

Min oppfatning er at denne høsten har dekningen av prosessene i partiet ikke bare blitt dekket i media. De har også blitt påvirket av media. Påvirket i form av at vi innstendig ble bedt om å ta stilling til Bergstøs eventuelle kandidatur til stortingsvalget 2021, dersom hun ikke svarte på Altapostens spørsmål rundt sykehussaken. Dette hadde vi i utgangspunktet ikke tenkt å diskutere og det var for meg umulig å svare på av flere grunner:

1.Et lokallagsstyre kan ikke ta stilling til om partiet som helhet skal boikotte et stortingsvalg. Særlig når det valget kommer etter den perioden styret er valgt for.

2. En slik avgjørelse må derfor forankres i et årsmøte eller et medlemsmøte. Sistnevnte var vanskelig å realisere på grunn av corona-epedemien.

3. Spørsmål om valgkamp er noe man bør ta stilling til etter at man vet hvem og hva partiet går til valg på – etter at vi har jobbet for å få gjennomslag for fødeavdeling og akuttilbud i det nye fylkespartiet.


– Berettiget kritikk fra Bergstø

Olav Gunnar Ballo mener sykehussaken bærer preg av slagside fra Altapostens side.– Spekulativ kampanjepolitikk

– Spekulativ politikk handler om et  parti som ikke søker kunnskap, skriver Irene Ojala.


Spørsmål om boikott ble dermed ikke noe vi i Alta SVs styre løftet opp på eget initiativ. Jeg anså da og ser ennå ikke det som hensiktsmessig å drøfte valgkampen før man vet hva man går til valg på.

Jeg opplevde det at vi ble bedt om å ta stilling til Bergstøs kandidatur på daværende tidspunkt – ikke som journalistikk med den hensikt å vise prosessene i Alta SV opp mot moderpartiet, som de var – men heller som et forsøk på få oss i Alta til å stille ultimatum til moderpartiet. Dermed var ikke spørsmålet om boikott noe som ble initiert av grasrota eller styret i partiet, men av Altaposten.

Så kan man jo selvfølgelig stille seg spørsmålet om det var dette som var hensikten til Mjøen, eller om det var et forsøk på gravejournalistikk. Det er vanskelig å si – særlig når skillelinjene mellom det å drive hard mediadekning og det å være en politisk aktør blir så vage.

Bjørn Erik Opgård
Leder Alta SV