– Altapostens spekulative kampanjejournalistikk

– SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.

SVs Kirsti Bergstø.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

«-Fødeavdeling i Alta gir dårligere helsetjenester for folk i Finnmark», lød en overskrift i Altaposten 05.mai. Overskrifta framstår som et sitat, selv om jeg aldri har uttalt noe slikt. Saken omtalte SVs syn på sykehusstruktur i Finnmark, illustrert med bilde av undertegnede. Overskrifta ble endra etter kontakt med Altaposten og illustrerer nok et eksempel på spekulativ journalistikk fra Altapostens Jarle Mjøen. Helt siden jeg stilte til stortingsvalg for første gang i 2009, har han feilaktig klistret på meg overskrifter om at SV nærmest vil legge ned fødetilbudet i Alta.

Sykehussaken handler ikke om man ønsker Alta vel eller ei, men om Finnmark har befolkningsmessig grunnlag for tre fullverdige sykehus med akuttfunksjoner. Slik finansieringa av sykehusene er nå, vil det innebære at dagens ressurser må smøres tynnere ut. I likhet med Fagforbundet i Finnmark, NSF Finnmark og Finnmark legeforening, frykter SV at det ikke er mulig å bemanne opp tre sykehus med akuttfunksjoner i fylket, uten at kvaliteten og dermed tjenestene svekkes dramatisk.

SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning og er glad for at politisk innsats har ledet til både flere spesialisttjenester og røntgenavdeling. Det gjør at færre trenger å reise til sykehus for å få hjelp. Det er også viktig at fødetilbudet i Alta er trygt og godt. Da jeg var stortingsrepresentant, tok jeg opp fødetilbudet i Alta og behovet for skikkelige arbeidsforhold for de ansatte der.

Nå er debatten om hvilke partiet som skal boikotte valget i Alta i gang. En lignende diskusjon fant sted i forkant av forrige stortingsvalg. Mitt klare inntrykk er at slike initiativ ikke først og fremst kommer fra grasrota i partiene og løftes til diskusjon på medlemsmøter, men at initiativet i stor grad er mediedrevet. Det er svært alvorlig og kan bidra til en isolering av Alta og en manglende forståelse mellom ulike lokalsamfunn. I utgangspunktet er det å boikotte valgkamp helt absurd for et parti. Det innebærer jo å avstå fra å mobilisere på et demokratisk grunnlag. Så er det selvsagt forståelig at lokalpartier opplever det som svik når deres egne på stortinget gjør noe annet enn de har lovet. Derfor er det viktig at partier både sier det man mener og står for det man sier.

Jeg har full forståelse for krav om bedre helsetjenester der man bor, men media har et ansvar for at slike debatter foregår på en saklig, opplyst og redelig måte. Kampanjejournalistikk bidrar til det motsatte. Jeg har selv opplevd at nevnte journalist har tatt sitat fra helsepersonell helt ut av sin sammenheng og brukt dem til å underbygge svært ladede spørsmål knyttet til kravet om akuttsykehus til Alta. Intervjusituasjoner med inkvisitorisk preg fungerer lite samfunnsopplysende. Lista med erfarte eksempler kunne vært lang, lista over andres erfaringer er enda lenger og jeg har tidligere sett meg nødt til å kontakte Altapostens redaktør. Det er greit å være hard i klypa, men uredelighet er noe helt annet. Jeg er kjent med at journalistikken til Altaposten nå er meldt inn for Pressens Faglige Utvalg. Det blir interessant å høre deres konklusjon.

Kirsti Bergstø, SV