– Boikott ikke rette medisin

– Vi ønsker å uttrykke vår støtte til partileder Kåre Simensen når han fraråder boikott av valget, skriver Ap-medlemmer.

Illustrasjonsbilde  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Meninger

En del veteraner i Alta AP lufter nå kraftig frustrasjon over AP sentralt som ikke vil gå for akuttfunksjon og fødeklinikk ved Klinikk Alta. En frustrasjon de deler med hele det politiske miljøet og innbyggere i Alta. Vi deler denne frustrasjonen og pandemien som nå er over oss illustrerer godt en del av problemstillinga; lang og strabasiøs vei til sykehus.

Hele det politiske miljøet i Alta har samtidig gang på gang blitt møtt med null respons hos sine moderpartier. Det avgjørende vedtaket om sykehusstrukturen ble enstemmig banket igjennom på Stortinget i forrige periode og den såkalte omkampen denne uka er spill for galleriet.

Veteranene er nå frustrerte og medisinen de foreskriver er kraftig lut; valgkampen i 2021 må avlyses for Alta AP sin del.

Vi er veldig usikre på om det er rett medisin som forskrives; resultatet av en slik boikott vil i realiteten gi mer makt til nettopp de partiene som nå i snart to valgperioder har hatt full adgang til å løse denne saken. Partiene på høyresiden i norsk politikk har ikke vist evne til å løse utfordringer i Nord-Norge og har sulteforet helseforetakene. Lista over tapte velferdsgoder i   samfunnet begynner å bli veldig lang og dette er i høyeste grad virkelighet også for grasrota i Arbeiderpartiet.

Til sist noe like alvorlig; med pandemien som har lammet så å si hele verden så har vi i Norge fått en arbeidsløshet som er den høyeste siden 1930 tallet og enkelte historikere trekker linjer helt tilbake til svartedøden for å finne paralleller til nedgangen i norsk økonomi. Firehundre tusen er nå arbeidsløse og selv om noen nok kommer i arbeid igjen når samfunnet etter hvert kan åpnes opp, så vil det ta mange år før skadevirkningene av pandemien er rettet opp.

Å ha tillit til at høyresida vil være garantisten for full sysselsetting igjen, har vi ingen tru på.  Vi ønsker å uttrykke vår støtte til partileder Kåre Simensen når han fraråder boikott av valget. Norge trenger en ny retning etter snart 8 år med blåblå politikk.

Thorbjørn Jungård

Steinar Karlstrøm

Bente Haug 

Også en del av grasrota i Alta AP