Sårene fra Hopseidet

– I stedet for plaster, ble det salt i såret, skriver Altaposten på lederplass.

Drapene på Hopseidet vekker vonde følelser 75 år etter. Bildet er tatt rett etter drapene og ble publisert i Arne Johan Nilsens bok «Torpedering ved Sværholt».  Foto: Faksimile

Meninger

Nøyaktig 75 år etter de ufattelige og ubegripelige drapene på Hopseidet, fungerer hendelsen som et åpent sår for Finnmark.

Like ufattelig er det at myndighetene etter sin historiske gjennomgang ikke kunne hedre de involverte på verdig vis.

To dager før vi markerer  jubileet for fred og frigjøring, er det på sin plass å dvele ved ett av de vondeste øyeblikkene i vår krigshistorie helt nord i landet. Krigen var i praksis over da tyskerne regelrett henrettet seks sivilie finnmarkinger, som kun var utkommandert som vakter i en uoversiktlig situasjon.

Vi er alle oppmerksomme på at en krig kan være brutal og urettferdig, men i løpet av 75 år har det ikke vært mulig å finne logikk eller forklaring på handlingene helt på tampen av krigen. Gjennomgangen som er gjort at eksempelvis Arvid Petterson, Alf R. Jakobsen, Asbjørn Jaklin og sist Per Kristian Olsen i «Jevnet med jorden», er kun en påminnelse om hvor bunnløs en sorg kan være, basert på handlinger helt uten mål og mening.

Håpet var at Forsvarsdepartementets historieprosjekt for noen år siden år skulle løfte fram historiene og løfte opp personene som ofret seg for landet, selv om de var langt unna hovedstaden og «skaugen». I stedet for krigsmedalje og heder endte det med salt i såret, ikke av tårer, men av pur arroganse. Spørsmålet var ikke lenger hva man hadde glemt, men hva man hadde oversett med viten og vilje.

Da en kunnskapsrik, faktaorientert og sindig forfatter og historiker som Arvid Petterson slo alarm på oppløpssida av prosjektet, var det med vantro og tristhet mange skjønte at prosjektet ikke hadde til hensikt å plastre sårene. Mange av de mekanismene som har utløst skuffelse for etterkommerne av eksempelvis Alta bataljon og partisanene, ble vekket til live. Det forsterket dessverre inntrykket av at myndighetene ikke ville verdsette og respektere innsatsen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har i dagens avis en fin gjennomgang av de uhyrlige krigsforbrytelsene på Hopseidet, men han er også i posisjon til å ta et nytt initiativ for å gjøre opp uretten. I høst var det en fin gest av Bakke-Jensen å legge ned krans og beklage statens behandling av partisanene. Vi tror mange hadde vært svært lettet og glad hvis myndighetene tok oppriktige og anstendige steg for å kurere sårene fra Hopseidet.