Fødende i Kautokeino og Alta får ingen hjelp fra verken SV eller Ap

– Ap og SV viser er at de støtter opp om en markedsorientert fødetilbud hvor det som er lettest å gjøre blir valgt - det handler om å telle kroner og ører, skriver Irene Ojala.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix  Foto: Frank May

Meninger

I går, den 5. mai var det den internasjonale jordmordagen! Det var en viktig dag å markere. I går var jeg så heldig å få lov til å sende gratulasjoner på direkten til hele Norge og til over 500 flotte jordmødre i Norge som til sammen dekker 500 jordmorårsverk og tar imot rundt 60 000 nye landsmenn i året. Gratulere!

Det var fint at det var akkurat Den Internasjonale Jordmordagen som ble min dag som Landsmøtedelegat - utfordret av Roald Jungård fra Alta som valgte meg til sin etterfølger.

Det var også en merkelig dag - for på selveste dagen for alle jordmødre over hele verden - valgte Nestleder i SV, Kjersti Bergstø å formidle til alle i Altaregionen at SV motarbeider arbeidende kvinner i Altaregionen og deres rett til et fullverdig fødetilbud i hjemkommunen. Begrunnelsen som SV gir er at "Fødeavdeling i Alta gir dårligere helsetjenester for folk i Finnmark."

Men SV er ikke alene - AP gjorde det samme i går. For da Helsekomiteen avga innstilling om akutt- og fødeavdeling ved Klinikk Alta - sviktet Arbeiderpartiet alle arbeidende kvinner og deres familier i Alta-regionen - og gikk i mot Frp og SP sitt forslag.

Fødende i Alta og Kautokeino får ingen hjelp fra verken SV eller Arbeiderpartiet for fødeavdeling. Disse to partiene er såre fornøyd med at kvinner fra Kautokeino må ligge i ambulanse i 280 kilometer, i fire timer - sommer som vinter. AP og SV er villig til å bruke fødekvinner fra Alta og Kautokeino i et økonomisk spill om arbeidsplasser til Hammerfest - mens de kamuflerer det som om at "kysten da blir taperen." Tapere for hva? Vi har aldri sagt at ikke kysten skal ha fødeavdeling. Det partiene viser er at de støtter opp om en markedsorientert fødetilbud hvor det som er lettest å gjøre blir valgt - det handler om å telle kroner og ører i et system styrt via New Public Management. SV er imot NPM i samtlige saker - bare det ikke gjelder å gi noen fordeler til fødende kvinner i Alta.

Men vi i Pasientfokus står på! Det har vi gjort hver eneste dag i tre år. Vi jobber jevnt og trutt med formidling av ækte pasientfortelleringer fra ækte mennskesker som bor i en region som har blitt oversett av politikere fra kysten ledet an av SV og AP i et narrativ om at Alta skal "ha Alta." Kan noen i Alta-regionen virkelig stole på slike mennesker?

Men SV og AP er ikke alene. Krf er også et parti som teller penger i et spill hvor gravide og geriatriske pasienter fra Finnmark sin største region blir ofret - for at Hammerfest skal ha arbeidsplasser. Venstre som lovet Alta fødeavdeling bare de kom over sperregrense - et parti som nå er i regjering - har ingen mål om å kreve fødeavdeling med akuttfunksjoner til Alta. De er helt stille i regjeringskorridorene i saken.

SP og Frp er de to partiene som i disse dager står på for fødeavdeling med akuttfunksjoner til Alta. Ap kan snu - de kan vise at de har respekt for arbeidende kvinner i Alta og Kautokeino - ved å vise aktiv handling og følge SP og Frp den 12. mai på Stortinget. Og ja, jeg skulle gjerne ønsket at vi i Pasientfokus kunne stå der ute på Løvebakken å vise vår støtte til de som jobber for gravide og fødende.

Men inntil da :

På vedlagte link, 1 tim og 35 minutter ut i sendinga, i programmet Landsmøte får dere en liten flik av min hverdag - og jammen ble det ikke litt Pasientfokus med fødestoff fra Alta og Kautokeino i programmet. Det var viktig i en tid hvor politikere ikke gjør jobben sin.

Av ho Irene Ojala