Apropos Riksrevisjonen

Hva vil Riksrevisoren gjøre med vedtaket om å bygge nytt sykehus i Hammerfest, spør Frithjof Heitmann.

Illustrasjon - Nye Hammerfest sykehus.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Riksrevisjonen har gransket regjeringens fiskeripolitikk i årene etter 2002. Rapporten som nå foreligger inneholder sterk kritikk av deler av regjeringens politikk. «Kvoteordninger er blitt endret uten at man har vurdert konsekvensene av sine forslag før de fremmes. Dette er i strid med regler for offentlig sektor.» (Riksrevisoren i Dagsrevyen 28.4).

Riksrevisorens rapport fører til at flere partier krever at regjeringen stanser den nye kvotepolitikken når den kommer til stortinget.

Hva vil Riksrevisoren gjøre med dette: Finnmarkssykehuset har vedtatt å bygge det nye sykehuset for Vest-Finnmark i Hammerfest, en kystby med innpå 9.000 innbyggere, istedet for i Alta, som sammen med Kautokeino utgjør det befolkningsmessig største distriktet i Vest-Finnmark, med 26.000 innbyggere. Til tross for protester fra den berørte befolkningen, har mektige og usolidariske politikere i Hammerfest og arrogante ledere i Finnmarkssykehuset sørget for at konsekvensanalyse for helsetilbudet i Vest-Finnmark aldri er blitt utført.

Er ikke dette i strid med regler for offentlig sektor?

Jeg skulle gjerne sett at Riksrevisoren foretok en gjennomgang av det som er i ferd med å skje med helsesituasjonen for majoriteten av befolkningen i Vest-Finnmark. Da håper jeg at han ber regjeringa å holde tilbake den nye Nasjonale helse- og sykehusplan inntil Konsekvensanalyse av helsetilbudet i Vest-Finnmark er foretatt.

Frithjof Heitmann