En hilsen til Alta fra ny fylkesleder i KrF

– Det kan virke som at det var uvant å få en tydelig motstemme, skriver fylkesleder Truls Olufsen-Mehus (Krf).

Truls Olufsen-Mehus (Krf).  Foto: Pressefoto

Meninger

Det er svært hyggelig å bli lagt merke til som ny leder for KrF Troms og Finnmark. Også av kommentarfeltkrigere som blant annet Frank Olaussen på Facebook-siden «Vi som ønsker sykehus til Alta.»

Men er det glemt at det er forskjell på min mening og min beslutning i sykehussaken? Det kan være vanskelig å forstå for enkelte. Mine meninger er begrunnet i 1) kvalifisert kunnskap at sykehusstrukturen må bestå, og 2) at det er trygt og godt å bo i Alta som har et stort førstelinjeapparat med svært dyktige helse-, ambulansepersonell og jordmødre. Faktisk har en jordmor fra Alta tatt i mot et av mine egne barn, hjemme i mitt eget hus – så dette har jeg positiv førstehåndserfaring fra.

Hvorfor de sterke reaksjonene på mine meninger om sykehus og fødeavdeling? Jeg tok i bruk retorikk i 2018 og 2019 som jeg syntes matchet aktivismen fra ulike FB-grupper og interesseorganisasjoner som ønsker sykehus til Alta – uansett konsekvenser. Retorikk kan tolkes som overbevisende og engasjerende argumenter. Mine meninger om sykehusstruktur må ikke forveksles om at beslutningen også er min. Selv om jeg både har hatt møter med Stortingets leder i helsekomiteen, Hareide og Ropstad, er beslutningen altså ikke min. Men det kan virke som at det var uvant å få en tydelig motstemme fra dette ensidige miljøet. En engasjert KrFer som meg har også anledning til å ytre meninger om aktuelle saker. Selv om meningen ikke representerer et syn som støtter de som roper høyest eller skriver mest for å endre sykehusstrukturen. Ytringsfrihet er en av mine kjernesaker, det har jeg tenkt å gjøre veldig kjent.

Tro på samarbeid og bedre dialog

Hammerfest KrF var det eneste partiet i valgkampen i fjor som hadde i sitt partiprogram å etablere en samarbeidsdialog med Alta-politikere. Vi er to vekstkommuner og vekstsentre på ulike områder, som til tider kjemper om statlige midler på blant annet samferdsel. Vi er ikke tjent med å trekke hver vår vei på flyplass, på hurtigrutesentral, på utdanningsløp, på veiutbygginger og sykehusstruktur. Jeg har blitt kjent med lignende kommunefeider flere steder i landet som Nord-Norge Ambassadør i Agenda Nord-Norge, og det er som å lese de samme kommentarene på facebook, og de samme leserinnleggene i avisene, bare at stedsnavnet er endret. Situasjonen er ikke unik, løsningen er ikke enkel.

Jeg har lært mye av mitt engasjement i sykehussaken. Jeg har fått personlige pasienthistorier fra Alta-innbyggere på messenger, jeg har fått støttetelefoner fra ambulansepersonell fra ulike deler av fylket, jeg har fått positiv respons fra pleiepersonell fra Alta og jeg har selvfølgelig mottatt kritikk. Massevis, men det er naturlig og følger med. Politikere som endrer sine meninger hver gang en sak får motsand kan man ikke stole på. Dere kan derfor stole på meg og KrF.

Det endrer ikke at tilgjengelig kunnskap tilsier at sykehusstrukturen må bestå, fordi å endre på den forflytter bare et samfunnsproblem, det eliminerer det ikke. Havøysund står fortsatt uten fødeavdeling. Båtsfjord står fortsatt uten CT-scanner. Sennalandet blir ikke borte uansett hvor et sykehus ligger. Sentralisering er det motsatte av desentraliserte helsetjenester, et tjenestetilbud som Finnmark er best i landet på!

KrF-politikere i Alta er tøffe, modige og ærlige

Jeg tar av meg hatten for deres store hjerter i å ønske meg velkommen som ny fylkesleder, med en tydelig påminnelse fra dem om at dialog vil være viktig. Å velge meg som fylkesleder krever virkelig mot, når man vet hvor rask aksjonistene er på avtrekkeren. Men jeg tror det er rett, og jeg tror på dialog. Jeg tror KrF kommer til å gjøre tidenes valg i 2021 i vårt fylke, og det er på tide å bli klar over hvorfor.

Politisk ryggrad må bestå av mer enn følelser

Media og sosialt press tenderer til å styre politikeres fokus mer enn politikere styrer medias fokus. Det gjør at vi sitter med politikere som oppfattes som vinglepettere og værhaner i en virvelvind av informasjon som bombarderer oss døgnet rundt. Men mitt mål som fylkesleder i KrF er å styrke lokallagene til å bli tydelige stemmer i vanskelige debatter som ikke vingler når media går i mot.

Alta er viktig for Troms og Finnmark på flere måter, det er uomtvistelig. Men samarbeid og innsikt i tunge saker vil på sikt være viktigere enn å klø sin egen rygg. Fordi i hele Nord-Norge er vi bare 10% av landets befolkning, med 35% landareal, 70% av Norges kyst og landets minste befolkningstetthet. Helsetjenester er med andre ord en større utfordring enn andre deler i landet. Samfunnsøkonomisk bærekraft er et regnestykke som deler folk på kostnad, og derfor vil vårt fylke alltid fremstå som tapere… med mindre vi skaper vår egen definisjonsmakt. Nå med Covid-19 er befokningstetthet blitt et minus i regnestykket, og det er noe vi som politikere og dere som innbyggere må løfte fram og kreve at blir en del av faktoren i framtidige investeringsregnestykker!

Kjære innbyggere i Alta, jeg er KrFs nye fylkesleder og jeg ønsker deres aller beste, og vil kjempe skulder ved skulder i saker som utvikler vår felles region, og løser utfordringer dere har. La oss starte med å ta et møte, straks det er lov med folkeforsamlinger. Så sees vi i Alta!

Truls Olufsen-Mehus

Fylkesleder, Krf Troms og Finnmark