Sykehus i Alta, ny strategi?

Børre Berg tar til orde for å legge en ny strategi i kampen for sykehus.

Børre Berg mener sykehussaken må ut av andedammen og at politikerne står samlet om strategi. På bildet ser vi formannskapet samlet.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Kampen for et bedre helsevesen i Alta har vart i flere år. Det er gradvis oppnådd forbedringer. Det takket være stort engasjement fra lokalpolitikere, enkeltpersoner ikke minst Pasientfokus ved Irene Ojala. Altaposten har utrettelig bidratt til å frembringe fakta, utfordre sentrale politikere og ikke minst Finnmarkssykehuset og Helse Nord. Mye er oppnådd, men det aller viktigste gjenstår -et akuttilbud og fødeavdeling. Akkurat nå synes det å være uoppnåelig etter at Finnmarkssykehuset har vedtatt å skrive under byggekontrakten for Nye Hammerfest sykehus.

Børre Berg  Foto: Arkivfoto: Magne Kveseth

Situasjonen politisk er heller ikke oppløftende: AP, SV, H og KRF på stortinget er ikke på vår side.. Vi må erkjenne at kampen som er ført nå synes å være tapt. For å benytte Halvdan Sivertsen ord:

«Det kunne ikke vorre værre vær i vêrret enn det hærre!»

Det er i alle fall lite trulig at vi kan vinne frem ved å benytte samme strategi videre. Den har vi bare delvis lykkes med. Den har i hovedtrekk foregått lokalt. Vi har drevet «indremedisin» i årevis. Nå må vi løfte vår sak ut av egen andedam. Vi må nå ut til resten av Norge. Vår eneste sjanse er å fortelle Norge hva vi kjemper for og hvorfor. Saken har sprengstoff i seg, både med tanke på likebehandling, hemmelighold, økonomi etc. Hovedtrekkene i en ny strategi kunne være som følger:

Med utgangspunkt i dagens kommunestyre etableres et utvalg (en representant fra hvert parti?) I tillegg inviteres kommunene Karasjok, Kautokeino, Loppa, Kvænangen og Nordreisa, samt Sametinget og Pasientfokus til å delta. Deretter velges et arbeidsutvalg. Det er store avstander mellom Karasjok og Nordreisa. Koronakrisen har vist oss at vi kan møtes digitalt. Den viktigste oppgaven er å engasjere en talsmann/leder som har den nødvendige tillit internt og eksternt og som kan fylle rollen som kommunikator.

Det må engasjeres profesjonell hjelp med tanke på strategi og kommunikasjon. Vi må få omtale i hovedstadspressa, Nordlys o.l. Innslag i nyhetene på TV2 og NRK. Målet må være å delta på Dagsnytt atten, Politisk kvarter o.l. Kostnadene må finansieres av kommunen med bidrag fra næringsliv og befolkningen i Alta. Forhåpentligvis kan våre samarbeidspartnere også bidra.

Jeg tenker et slikt samarbeidsprosjekt vil kunne få positive ringvirkninger også på andre områder.

Nå er alles fokus rettet mot koronapandemien. Denne tiden må benyttes til å utarbeide strategien slik at man er klar til aksjon når det forhåpentligvis roer seg om ikke alt for lenge.

Børre Berg