Ber om raskere utbetaling av støtte til duodji-næringen

FrP berSametinget unngå konkurser.

Arthur Tørfoss, FrP  Foto: Kenneth Hætta / Sametinget.

Meninger

– I disse korona-tider må alle tiltak tas i bruk for hjelpe næringer som sliter. Derfor mener FrP at Sametinget nå må fremskynde utbetalingstidspunktet for støtten til blant annet doudjinæringen, slik at den kommer før de går konkurs, framholder Arthur Tørfoss, FrPs sametingsrepresentant, som mener at sametingsrådet nå må få ut fingeren og fremskynde utbetalinger av næringsstøtten.

– Reglene i dag er at utbetalingen kommer etter at man har fremlagt regnskap for foregående år innen 16. oktober. Siden regnskapsavslutning for de flest er på våren, er dette i utgangspunktet en vel lang frist, som burde vært satt mye tidligere på året, sier Arthur Tørfoss.

– Vi kan ha delte meninger om sametingets næringspolitikk. Men når den først er der, og utøverne i næringene har søkt, bør vi kunne forvente at sametinget svinger seg rundt i disse tider, endrer frister, og sender pengene når de trenges som mest. Et minimum av fleksibilitet og handlekraft bør vi kunne forvente fra det offentlige i disse tider, avslutter Arthur Tørfoss.