– Skuffende at ikke Kautokeino får smitteambulanse

– Vår befolkning har også krav på forsvarlig behandling, skriver ordfører Hans Isak Olsen.

Ordfører Hans Isak Olsen reagerer på at Kautokeino ikke har smitteambulanse.  Foto: Johan Mathis Gaup

Meninger

Åpent brev til Finnmarkssykehuset

Det er med stor skuffelse jeg som ordfører i Kautokeino må konstatere at vår kommune ikke blir tilgodesett med smitteambulanse.


 

Hvorfor får ikke Kautokeino smitteambulanser slik andre kommuner i Finnmark får?

Kautokeino har ikke, og får ikke, egne smitteambulanser til korona pasienter slik andre kommuner i Finnmark får. Hvorfor er det slik?

 

Som ordfører i en kommune med tett oppunder 3000 innbyggere, lang og værhard vei til nærmeste flyplass, for ikke å snakke om til nærmeste sykehus så må jeg si at det er helt uforståelig for meg at Kautokeino blir utelatt i utplasseringen av et så viktig hjelpemiddel.

Hvordan har man vurdert viktigheten av smitteambulaser de plassene som har fått det, og ikke sett den samme viktigheten av at Kautokeino også skal ha det? Hovedvernombud for ambulansepesonellet sier at det hadde spart dem for mye tid å slippe å kapsle inn ambulansen i plast før transport, for så igjen etter endt oppdrag å måtte desinfisere og klargjøre bilen for neste oppdrag.

Den tiden vil gå utover de pasienter som  venter på hjelp. I vinter har veiene vært stengt veldig mye, og vi har fortsatt vinter her med 2 m snø og usikre værprognoser, med utsikt til langvarig vår. Veien via Finland er ett alternativ, men så lenge grensa er stengt pga koronaepidemien, så er E45 vår eneste adkomstvei. NVE går i disse dager ut med varsling om ekstremflom i Kautokeino/Altaelva og dette vekker en enda større bekymring hos meg.

Ved en flom oppimot 1968 så blir det store problemer med å feks opprettholde stabil vannforsyning. Pumpeatsjonen vår er lokalisert nær elvebredden, og ved ekstremflom vil vannet kunne trenge inn og stoppe pumpene med følge av at vanntilførselen stopper opp.  Kommunen gjør selvsagt tiltak for å begrense skadene, men med uviss effekt. Selv om vi kun har hatt en registrert koronasmittet så langt, må vi påregne at vi også vil få flere smittede og syke. Sannsynligvis så har vi nådd koronatoppen når vårflommen slår til, og det sier seg selv at å håndtere denne krisen blir ekstremt vanskelig uten tilgang til rent vann.

En smitteambulanse løser ikke alle våre problemer, men det hadde vært til stor hjelp, ikke minst for dem som skal håndtere og transportere syke, og for pasientene.  Jeg regner med at siden man i mange sammenlignbare kommuner har sett viktigheten av å ha smitteambulanse, så må viktigheten være den samme for oss i Kautokeino. Vår befolkning har også krav på forsvarlig behandling.

Som ordfører i Kautokeino så forventer jeg at smitteambulanse snarest kommer på plass også i vår kommune.

Hans Isak Olsen

Ordfører Kautokeino